Opluchting na het nieuws van gisteren … we kunnen dus nog 2 weken open blijven en fysiek lesgeven.  Om dit waar te kunnen maken, vragen we u allen om uw stipte medewerking, want bij 2 besmettingen in een klas op één week tijd, moet de klas dicht. Wees dus bijzonder alert bij je kinderen en hou je kind zeker thuis als hij of zij symptomen  van Covid-19 vertoont.

Wij beschouwen elke dag dat we fysiek kunnen les geven als een gewonnen dag.

Hieronder meer info over de beslissingen van het overlegcomité én de stand van zaken op school.

1. Wat met het derde, vijfde en zesde leerjaar?

Alle 3 deze klassen kunnen maandag heropstarten. 

Doe maandagmorgen wel een check up van je zoon of dochter en ga na of er geen symptomen van Covid-19 zijn.

2. Huidige stand van zaken besmettingen op onze school

De besmettingen namen de laatste week elke dag af.  Vrijdag was de eerste dag (sedert 14 dagen) zonder melding van een positieve test.  De kinderen die door een besmetting of hoogrisicocontact thuis zaten, komen ook weer met mondjesmaat terug.  We hopen maandag weer heel veel van deze kinderen terug te zien. Bij het lerarenkorps missen we enkel nog juf Fien en meester Lenny.  Hopelijk blijven we verder bespaard van besmettingen, maar we zijn er ons van bewust dat dit niet evident zal zijn.

3. Mondmaskers

Bij voorkeur vanaf maandag 6 december en uiterlijk vanaf woensdag 8 december dragen alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar basisonderwijs een mondmasker in de binnenruimtes van de school.

4. CO2-meters

We deden de voorbije weken al veel testen met onze CO2-meters. De meest risicovolle klassen hebben ondertussen al een vaste CO2-meter.  Alle andere lokalen worden beurtelings gemeten.

5. Extra week vakantie voor de kinderen

Vrijdag 17 december wordt de laatste schooldag voor de kinderen.  Er komt voor alle kleuters en leerlingen van de lagere afdeling een extra week vakantie vanaf 20 december.

6. Komt er noodopvang tijdens de extra week vakantie?

Hier kregen we nog geen duidelijke communicatie over.  U krijgt hier in de loop van volgende week meer info over.

7. Rapport 2

Rapport 2 en rapport 3 zullen gebundeld worden. Er waren te veel klassen in quarantaine en te veel leerlingen afwezig om voor elk kind een eerlijk en objectief rapport op te maken. We geven liever een rapport minder met eerlijke cijfers dan een rapport te veel met maar enkele cijfers die bij sommige kinderen heel demotiverend kunnen werken.

Dit betekent dat er voor de kerstvakantie dan ook geen rapport zal zijn.

Het eerstvolgende rapport staat gepland op vrijdag 11 maart 2022.

U kunt de prestaties van uw kind wel nog volgen via de toetsenmap.

Hieronder een update over de huidige toestand op donderdag 25 november 12:00

Aantal besmettingen

Tot op vandaag hebben wij 20 officieel besmette kinderen en 3 besmette personeelsleden. Er komen nog dagelijks resultaten binnen van testen.  De meesten zijn negatief.

Sommige ouders vragen naar de namen van de kinderen, maar wij mogen deze uiteraard niet meedelen.  Wij vallen onder het ambtsgeheim.

Klassen in quarantaine

Momenteel zitten er nog 3 klassen in quarantaine. 

De leerlingen van L2, die uit quarantaine mogen, die komen maandag 29 november 2021 terug.

De leerlingen van K1 en L4, die uit quarantaine mogen, die komen dinsdag 30 november 2021 terug.

Wat met afstandsleren?

Kinderen die uit quarantaine mogen, dienen dan ook weer op school te zijn.  Er wordt geen afstandsleren voorzien voor kinderen die op school aanwezig dienen te zijn.  Afstandsleren komt er enkel voor kinderen die verplicht in quarantaine moeten.

Wat met het sinterklaasfeest?

Op vrijdag 3 december staat het sinterklaasfeest gepland.  We zouden dit nog steeds willen laten doorgaan en kunnen dit in onze nieuwbouw onder optimale condities laten doorgaan.  Dit weliswaar afzonderlijk per klas.  We gaan de sint ook niet in groep ontvangen en uitwuiven.  Hij komt ook niet in de klassen.

Voor meer info kunt u steeds bij ons terecht op 055/45.57.88 of via info@omerwattez.be.

Onze oudervereniging verkoopt Parijse wafeltjes t.v.v. al onze kinderen

 

Wat zijn de symptomen van Covid-19?

Heb je één van de volgende symptomen ?

Blijf thuis en Contacteer NIET je huisarts, maar gebruik de zelfevaluatietool.

Doe dit ook bij lichte symptomen:

  • Hoest
  • Ademhalingsmoeilijkheden
  • Koorts
  • Pijnklachten
  • Moeheid
  • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
  • Diarree

Klik hier om te weten te komen wat u moet doen als je kind zich ziek voelt?

 

Update coronamaatregelen vanaf 08/11/2021 : ouders

UITGANGSPUNT : zorg er steeds voor dat je “laagrisicocontact” bent.

 MONDMASKERS EN HANDEN ONTSMETTEN

Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november binnen opnieuw een mondmasker op school. Ook in de klas worden de mondmaskers gedragen.

Buiten kunnen de mondmaskers af.

Vergeet ook niet om je handen te ontsmetten bij betreden van de schoolgebouwen.

 

RICHTLIJNEN OUDERS EN DERDEN

We beperken de aanwezigheid van ouders en “derden” op school.  Ouders en “derden” dragen een mondmasker als ze de schoolgebouwen betreden (ook in de serre van de kleuterafdeling).  Op de speelplaats hoeft dit niet, maar de afstand van 1,5 m moet gerespecteerd worden.

Oudercontacten vinden digitaal plaats