We kregen voor 2 weken een sportbox van www.moev.be. 

Juf Fien maakte er gretig gebruik van tijdens de lessen LO.

Klik op de foto voor het volledige album

De kleuters van K2 en K3 gingen vandaag op jacht!

Klik op de foto voor het volledige album

And the winner is …. Amina. In het kader van de jeugdboekenweek “Lezen is een feest” maakten de leerlingen van Vierde Leerjaar Omer Wattez​ filmpjes en stelden ze een boek voor. Voor ons is niet enkel Amina de winnaar, maar ook alle andere kinderen én de juf van L4. Proficiat!

De andere filmpjes vindt u via https://jeugdboekenmaand.be/wedstrijd . Bij “zoeken op gemeente”” gewoon als gemeente “Maarkedal” invoeren en dan krijgt u de filmpjes te zien.

Wat betekent dat voor jou en je kind?

Het is al een schooljaar geweest van regelen, aanpassen, veranderen, flexibel zijn, …  We willen  jullie alvast danken voor de stipte medewerking en de opvolging van de afspraken.  Ook de laatste 10 weken van het schooljaar willen we heel alert blijven en we doen er alles aan om ook deze periode nog zonder kleerscheuren door te komen. Mogen we gedurende deze laatste 10 weken ook nog op jullie medewerking rekenen?

Wat met de boeken en het ander materiaal dat jullie meekregen ? 

 • De kinderen van de lagere afdeling kregen voor de verlengde vakantie een pakketje mee met boeken en ander materiaal. Neem zeker alle materiaal op maandag 19 april weer mee.

 Wat met lunch, tussendoortjes en warme maaltijden ? 

 • Er zijn opnieuw warme maaltijden voor de kleuters. Als uw kind al bleef eten hoeft u hiervoor geen nieuwe aanvraag te doen. Wij volgen de gewone lijst van vroeger. Mocht u toch nog een warme maaltijd wensen voor uw kleuter of wilt u de maaltijd annuleren, stuur dan snel een e-mail naar info@omerwattez.be
 • Voor de leerlingen van de lagere afdeling blijft het lunchpakket gelden. Zij nemen hun eigen lunchpakket en eigen tussendoortjes mee. Er wordt in de lagere afdeling gegeten per klasbubbel en we eten zoveel mogelijk buiten.

Wat met de voor- en naschoolse opvang ?

 • Ook hier weer een bijna normale gang van zaken. De opvang zal zo veel mogelijk buiten doorgaan.  Zorg dus voor warme kledij.

Wat met handgel en mondmaskers?

 • Kinderen in de lagere afdeling hoeven geen mondmaskers te dragen, uitgezonderd de leerlingen van L5 en L6 Wij hebben ontsmettende handgels, maar de kinderen kunnen, indien ze dit willen, een flesje in de boekentas stoppen.  Dit is geen verplichting.  Wij raden sterk aan om een flesje handgel mee te nemen in de wagen zodat de kinderen bij het verlaten van de school de handen kunnen ontsmetten.

Wat met het zonaal leerlingenvervoer?

 • Er is een normale opstart van het leerlingenvervoer. Wij kunnen voorlopig geen nieuwe aanvragen aanvaarden.

Wat met de opvang op woensdagnamiddag O.ma ?

 • Ook deze opvang wordt weer opgestart. Voor alle info kunt u terecht op :

https://www.maarkedal.be/nl/dienstverlening/kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvang/buitenschoolse-kinderopvang-oma

Contact via : kinderopvang@ocmwmaarkedal.be

Ouders die reeds gebruik maakten van deze dienst krijgen nog een e-mail van O.Ma.

Wat met de zwemlessen?

 • Vervoer mag enkel per klasbubbel. Daarom volgende data voor de zwemlessen :

* donderdag 29 april 2021 : eerste leerjaar

* maandag 3 mei 2021 : derde kleuterklas

* donderdag 27 mei 2021 : tweede leerjaar

*donderdag 10 juni 2021 : derde leerjaar

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats. De poortjes van de school zijn afgesloten. Druk op de bel als je iemand nodig hebt.

 Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. De nadarafsluitingen zijn terug.

 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 •  
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam? Maak dan een afspraak via telefoon of via mail. 055 / 45.57.88  – info@omerwattez.be

Vanaf wanneer kan afstandsleren ingeschakeld worden?

 • Dit kan enkel in “uitzonderlijke omstandigheden”.

Wat zijn “uitzonderlijke omstandigheden”?

– als een leerling wettelijk verplicht is om in quarantaine te gaan

– als de overheid afstandsleren oplegt aan de scholen

– als een kind recht heeft op “onderwijs aan huis” (meer dan 21 dagen afwezigheid) met bewijs van een huisarts of een specialist.

Wanneer passen wij dit principe NIET toe?

– bij afwezigheid minder dan 21 kalender dagen door ziekte, ongeval, heelkundige ingreep, …

– bij verplichte quarantaine door een reis naar een rode zone.

Vandaag bracht de Airkesmachine een bezoekje aan 2 belangrijke personen voor de school : meester Van Cauwenberghe en juf Ulrike.