Klik hier voor de vakantieregeling van 2021-2022

OPGELET : de eerste data van de kindvrije dagen (= pedagogische studiedagen) zijn gekend.

Kindvrije dag 1 KLEUTERS EN LAGER : woensdag 22 september 2021

Kindvrije dag 2 KLEUTERS EN LAGER : woensdag 19 januari 2022

Kindvrije dag 3 KLEUTER én LAGER : nog niet bepaald