Klik hier voor de vakantieregeling van 2020-2021

OPGELET : de eerste data van de kindvrije dagen (= pedagogische studiedagen) zijn gekend.

Kindvrije dag 1 KLEUTERS : woensdag 21 oktober 2020 (LAGERE heeft gewoon les)

Kindvrije dag 1 LAGER : woensdag 16 december 2020 (KLEUTER heeft gewoon les)

Kindvrije dag 2 KLEUTER én LAGER : woensdag 13 januari 2021 (ALLE kinderen)