Covid-19 : de herfstgolf

Wat zijn de symptomen van Covid-19?

Heb je één van de volgende symptomen ?

Blijf thuis en Contacteer NIET je huisarts, maar gebruik de zelfevaluatietool.

Doe dit ook bij lichte symptomen:

  • Hoest
  • Ademhalingsmoeilijkheden
  • Koorts
  • Pijnklachten
  • Moeheid
  • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
  • Diarree

Klik hier om te weten te komen wat u moet doen als je kind zich ziek voelt?