L5 en L6 op GWP

Alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zitten deze week in Antwerpen.

Ze beleven daar hun G(eïntegreerde)W(erk)P(eriode)  .. “Zot van A”

#oweegwp2021

Volg op de website http://gwp.omerwattez.be/ hun leerrijke week.