De leerlingen van L6 werden door de oudervereniging getrakteerd op ontbijtkoeken.

L1 en L2 kregen een ijsje.

Klik op de foto voor het volledige album

 

 

 

In update 15 vindt u meer info over de heropstart en u kunt uw kinderen ook inschrijven

voor de opvang van volgende week.

Klik hier voor de volledige infobrief.

Klik hier voor de verschillende ingangen op school vanaf 15 mei

Aan welke voorwaarden moet er voldaan zijn om je kind(eren) naar de opvang te kunnen brengen?

1. Beide ouders* dienen fysiek aanwezig te zijn op hun werk.

2. Er is geen van beide ouders* die thuis kan blijven.

3. Er is geen van beide ouders* in staat om te telewerken.

4. Beide ouders* hebben een attest van de werkgever.

*voor alleenstaande ouders gaat dit dus over de vader of moeder bij wie het kind verblijft.

Indien uaan deze voorwaarden voldoet en wenst gebruik te maken van deopvang ,gelieve dan onderstaande link in te vullen.

Wij sluiten af op donderdag 14 mei om 18:00

Als u geen tegenbericht krijgt is uw kind ingeschreven.

Klik hier voor een inschrijving voor uw kleuter.  Gelieve per kleuter afzonderlijk in te schrijven.

Klik hier voor een inschrijving voor een leerling uit de lagere afdeling..  Gelieve per leerling afzonderlijk in te schrijven.

Beste ouders

We zijn ondertussen al toe aan update 14 met meer info en een aantal vragen :

1. Opvang van 11 mei t.e.m. 15 mei 2020

Ook volgende week is er weer opvang voor de kinderen van ouders die aan de voorwaarden voldoen.

Aan welke voorwaarden moet er voldaan zijn om je kind(eren) naar de opvang te kunnen brengen?

1. Beide ouders* dienen fysiek aanwezig te zijn op hun werk.

2. Er is geen van beide ouders* die thuis kan blijven.

3. Er is geen van beide ouders* in staat om te telewerken.

4. Beide ouders* hebben een attest van de werkgever.

*voor alleenstaande ouders gaat dit dus over de vader of moeder bij wie het kind verblijft.

Indienu aan deze voorwaarden voldoet en wenst gebruik te maken van de opvang,gelieve dan onderstaande link in te vullen.

Wij sluiten af op vrijdag 8 mei om 12:00 

Als u geen tegenbericht krijgt is uw kind ingeschreven.

Klik hier voor een inschrijving voor uw kleuter.  Gelieve per kleuter afzonderlijk in te schrijven.

Klik hier voor een inschrijving voor een leerling uit de lagere afdeling..  Gelieve per leerling afzonderlijk in te schrijven.

3 belangrijke opmerkingen :

* op woensdag 13 mei 2020 kan het thuiswerk voor de opvangkinderen niet in de opvang gemaakt worden.

  Dit zal uitzonderlijk thuis moeten gebeuren.

Wij maken op deze dag de school startensklaar voor de try-out van vrijdag 15 mei 2020.

* bij de heropening worden de leerlingen die les volgen én de kinderen van de opvang in “contactbubbels” geplaatst.

Tot op heden konden we een laattijdige aanmelding voor de opvang nog goedkeuren.  Dit zal vanaf vrijdag 15 mei. niet meer mogelijk zijn.

* vanaf vrijdag 15 mei wordt de voorschoolse en naschoolse opvang weer betalend. Voor meer info hierover : klik hier.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

2. Kindcontacten/oudercontacten voor L3, L4 en L5

De leerlingen van L1, L2 en L6 zien we binnenkort terug.  Onze leerlingen van L3, L4 en L5 blijven nog eventjes “in hun kot”.

Daarom contacteren de leerkrachten deze leerlingen (liefst samen met een ouder)  in de loop van volgende week. 

We  zouden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 14:30 en 15:30 contact opnemen voor een videochat.   Hoe dit precies zal verlopen laat uw juf of meester nog weten.

Mogen wij vragen om hieronder een keuze te maken wanneer we u mogen contacteren?

Klik hier voor het derde leerjaar.

Klik hier voor het vierde leerjaar.

Klik hier voor het vijfde leerjaar.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

3. Dringende vraag voor de ouders van L1, L2 en L6

De heropstart op 15 mei zal afhangen van het controlebezoek van de preventieadviseur vrijdag 8 mei as.

Hij zal aan de hand van een risicoanalyse bepalen of we een veilige heropening kunnen waarborgen.

Eén van de voorwaarden is het creëren van “Contactbubbels” (= groepen van kinderen die altijd samen blijven). 

Daarom wordt onze anders zo flexibele kinderopvang beperkt in uren.

Hoe ziet die opvang voor L6 er uit ?

Kinderen kunnen vanaf 08:00 aankomen op school (lessen starten om 08:30 !) en kunnen in de “opvang L6” blijven tot 13:00 (les tot 12:00).  Voor 08:00 en na 13:00 kunnen ze NIET meer terecht op school voor opvang.

-> vast principe : breng je kinderen zo laat mogelijk naar school en haal ze zo snel mogelijk na einde schooltijd weer op.

-> brengen en ophalen L6 gebeurt altijd langs de kant van de Hofveldstraat. 

Ouders dienen steeds de regels van social distancing te respecteren. Later meer hierover.

Hoe ziet die opvang voor L1 en L2 er uit?

Kinderen kunnen vanaf 08:00 aankomen op school (lessen starten om08:45 !) en kunnen in de “opvang L1”  of “opvang L2” blijven tot 16:30 (les tot15:00). 

Voor 08:00 en na 16:30 kunnen ze NIET meer terecht op school voor opvang.

-> vast principe : breng je kinderen zo laat mogelijk naar school en haal ze zo snel mogelijk na einde schooltijd weer op.

-> brengen en ophalen L1 en L2 gebeurt altijd langs de kant van de Kolpaartstraat . 

Ouders dienen steeds de regels van social distancing te respecteren. Later meer hierover.

We weten dat volgende vraag niet zo gemakkelijk is, maar we zouden dringend moeten weten wanneer de kinderen naar school gebracht worden en terug opgehaald worden.  Deze gegevens zijn voor ons van cruciaal belang voor een heropening.  Aan ouders van nieuw samengestelde gezinnen vragen we om samen te overleggen en dit document (data van 15 mei t.e.m. 29 mei) slechts 1 x in te vullen.

Doorgeven tijdstippen eerste leerjaar : klik hier

Doorgeven tijdstippen tweede leerjaar : klik hier

Doorgeven tijdstippen zesde leerjaarklik hier

We hadden deze gegevens graag tegen morgenavond geweten. Vragen hierover? 

Contacteer de school op 055 / 45.57.88 of via bs.schorisse@g-o.be

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

4. Bevraging afstandsleren

Wij houden voorlopig geen bevraging meer, maar tijdens de videochat van L3, L4 en L5 zullen de leerkrachten enkele gerichte vragen stellen.

De leerlingen van L1, L2 en L6 starten op vrijdag 15 mei met het vertellen van hun ervaringen de afgelopen weken.

De eerste dag zal er veel tijd gaan naar het beluisteren van de kinderen en de veiligheidsafspraken voor de resterende weken. 

Heeft u toch nog vragen of opmerkingen dan kunt u steeds bij de klastitularis of de zorgcoördinator terecht.

Bedankt voor uw stipte medewerking!

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

5. Ondersteuning videochats voor L3, L4 en L5

Vanaf vrijdag 15 mei komt hier een wijziging in.  De leerkrachten die de klastitularis momenteel ondersteunen komen allemaal op school werken, waardoor enkel nog de klastitularis zal instaan voor online hulp.

In de praktijk betekent dit dat leerlingen soms zullen moeten wachten voor een woordje uitleg

of een afspraak met de leerkracht zullen moeten maken op een ander tijdstip.

 

 

In de loop van de komende weken krijgt u nog meer info van ons. Op vele vragen moeten wij u echter het antwoord schuldig blijven.

We geven u de nodige info pas wanneer wij absolute zekerheid hebben dat deze info correct is.

1. Afhaalmoment boeken L3, L4 en L5

L3, L4 en L5 starten dus nog niet op 15 mei.  Daarom voorzien we nog extra materiaal voor deze leerlingen.

  Mogen wij u vragen dit maandag 4 mei as. te komen afhalen.

Kunt u via deze link aangeven wanneer u langs kunt komen?  Heeft u hierbij een probleem?  Contacteer ons dan via bs.schorisse@g-o.be of telefonisch via 055/45.57.88.

Wij kunnen vaak niet inschatten hoe belastend de taken zijn voor onze leerlingen. 

Mocht u vaststellen dat het afstandsleren moeizaam verloopt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de klastitularis.

Nu reeds belangrijk om te weten : vanaf 15 mei worden de leerkrachten van L3, L4 en L5 niet meer geassisteerd door een extra leerkracht bij de chats en videochats. 

Leerlingen zullen dus meer geduld moeten hebben voor een eventuele ondersteuning. 

De assistent-leerkrachten zijn allemaal op de scholen zelf nodig.

2. Wat met de kleuters?

Bijzonder weinig nieuws.  Er zijn nog geen plannen voor een terugkeer van de kleuters. 

3. Heropstart voor L6

Op vrijdag 15 mei starten we de lessen weer op in de meest veilige situatie.

De leerlingen van L6 worden verdeeld over de klaslokalen van L5 en L6. 

Zij krijgen halve dagen les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

De lessen starten om 08:30 en eindigen om 12:00. 

L6 wordt helemaal afgezonderd in het oud gebouw en maakt gebruik van de oude speelplaats. 

Zij komen tijdens de lesvoormiddag NIET in het hoofdgebouw.

Er wordt gefocust op wiskunde, Nederlands, Frans en ook wereldoriëntatie.

Op woensdag is er geen les op school.

De leerlingen van L6 krijgen les van hun vaste klastitularis en worden ondersteund door een extra klasbegeleider + 1 leerkracht die mee helpt om de hygiënische maatregelen (handen wassen, toiletbezoeken, afstand bewaren,  handen ontsmetten, ..) in goede banen te leiden.

Gedetailleerde info ontvangt u later.

4. Heropstart voor L1 en L2

De leerlingen van L1 en L2 krijgen les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

De lessen starten om 08:45 en eindigen dagelijks om 15:00.

Het eerste leerjaar krijgt les in de huidige lokalen van L1 en L2. 

De kinderen van L2 krijgen les in de eetzaal én de speelzaal. 

In de voormiddag krijgen ze wiskunde en taal. 

In de namiddag zorgen we voor muzische vorming, bewegingslessen en korte praatmomenten.

Op woensdag is er geen les.

Ook de leerlingen van L1 en L2 krijgen les van hun vaste klastitularis en worden ondersteund dooreen extra klasbegeleider + 1 leerkracht die mee helpt om de hygiënischemaatregelen (handen wassen, toiletbezoeken, afstand bewaren,  handenontsmetten, ..) in goede banen te leiden.

Gedetailleerde info ontvangt u later.

5. Rapporten, eindtoetsen, OVSG-toetsen, GWP, sportdagen, schoolreizen, proclamaties

De eindtoetsen van alle leerjaren en de OVSG-toetsen voor het zesde leerjaar zullen dit jaar niet doorgaan.

Wat rapporten betreft moeten we nog instructies krijgen van hogerhand.

De  geplande  GWP “Sportklassen Tongerlo” van L1 t.e.m. L4 wordt ook afgelast (over de terugbetaling wordt u later geïnformeerd). 

Er zullen ook geen sportdagen zijn en de geplande didactische uitstappen mogen ook  niet doorgaan.

De schoolreizen en de proclamatie op het einde van het schooljaar zijn op dit moment nog niet afgelast,

maar wij achten de kans bijzonder klein dat deze zullen doorgaan.

6. Dank aan de oudervereniging voor de financiële en technische ondersteuning en dank aan onze “naaidames”

De vaste lokalen herinrichten volgens de voorgeschreven norm kost veel moeite en er zijn ook enkele technische ingrepen nodig. 

Dit doen we om de kinderen in een veilige en optimale setting les te kunnen geven. 

We kunnen hiervoor rekenen op de financiële ondersteuning van de oudervereniging en de hulp van Jelle (ondertussen onze vaste technieker). 

De touchscreens in de klassen worden geconnecteerd, leerkrachten zullen voor de verstaanbaarheid met headsets werken,

we huren een krachtige beamer en ook grote tv-screens in.

Bijzonder veel dank aan onze “naaidames” Patricia, Liliane, Rita en Magda die momenteel in alle stilte mondmaskers aan het naaien zijn.

7. Toegang tot het het schoolgebouw en strengere maatregelen

We zien u normaal gezien altijd graag langskomen op onze school en jullie zijn altijd welkom op de speelplaats,

maar nu moeten we dit eventjes veranderen.

Vanaf vrijdag 15 mei zal de schoolpoort op slot zijn en dient u steeds aan te bellen. 

Blijf altijd wachten in de Schoolstraat en kom voorlopig  niet in het schoolgebouw of op de speelplaats.

Elk kind dient ook voor zijn eigen materiaal te zorgen (boekentas, pennenzak, ..) 

Later krijgt u hier meer info over van de klastitularis. 

Ze mogen tot onze spijt niets met elkaar delen. 

Traktaties voor een verjaardag, geschenkjes voor de vriendjes, … mogen we dus voorlopig ook niet toestaan.

8. Opvang

Naast het afstandsleren en de fysieke aanwezigheid van L1, L2 en L6 wordt er ook opvang voorzien voor kinderen van ouders met cruciale

beroepen en ouders die niet kunnen telewerken (gestaafd met een attest van de werkgever).

We zullen de aanvraag voor deze opvang steeds per week doorsturen. 

Mochten er problemen zijn, dan zullen we u contacteren.  Zonder tegenbericht is uw kind dus welkom in de opvang.

Tijdens de opvang zijn er geen educatieve activiteiten. 

De leerlingen die aan afstandsleren doen maken tijdens de voorziene tijd hun taken in de opvang

onder begeleiding van een lid van het schoolteam.

Er mag ook geen speelgoed van thuis meegebracht worden.  Dit is in de brede zin van het woord : ook geen fietsjes, steps, ballen, popjes, …

9. Busvervoer

Vanaf vrijdag 15 mei kunnen we ook weer voor onze ophaaldienst zorgen.

  Ook dit zal op een bijzonder veilige manier gebeuren en er kunnen maximaal 10 kinderen per rit mee op de bus.

We zullen, indien nodig, extra ritten organiseren.

Anja contacteert de leerlingen nog die gebruik maken van het busvervoer.

 

We nemen vandaag afscheid van een trouwe medewerker.

Carine werkte jarenlang als administratief medewerker op onze school, binnen de scholengemeenschap

en binnen de scholengroep