In deze bijzondere tijden proberen we zoveel mogelijk een normale gang van zaken op school  in te voeren.  100 % normaal lukt jammer genoeg niet.  Mogen wij u met aandrang vragen om de onderstaande maatregelen goed door te nemen en vooral toe te passen.  Wij zitten momenteel in code geel en zouden graag zo snel mogelijk naar code groen gaan. 

 Code oranje of rood is voor ons absoluut geen optie.  Bedankt voor uw stipte medewerking!

Dragen van mondmaskers

 Het burgemeesterbesluit van 27 juli  2020 bepaalt dat er op drukke plaatsen in Maarkedal een mondmaskerplicht geldt. De schoolomgeving wordt beschouwd als drukke plaats. Op het  grondgebied Maarkedal is er de verplichting een mondmasker bij te hebben. Dit mondmasker moet steeds gebruikt worden als de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet kan gerespecteerd worden.

 Concreet betekent dit dat wij u vragen om bij het verlaten van uw wagen een mondmasker aan te trekken.  In de Schoolstraat en op het schooldomein (gebouwen én speelplaats) is het dragen van een mondmasker verplicht.

 Toegang tot de gebouwen

 We vragen u om de gebouwen enkel te betreden als dit echt noodzakelijk is (brengen of ophalen van jonge kinderen naar de opvang, een dringende vraag, afspraak met een lid van het schoolteam, … )   Zet uw kinderen zoveel mogelijk af aan de schoolpoort.

 Meld u altijd aan op het secretariaat!

 ONTSMET UW HANDEN BIJ HET BINNENKOMEN VAN HET GEBOUW

 -> BLIJF NIET RONDHANGEN OP HET SCHOOLDOMEIN, IN DE SCHOOLSTRAAT, KOLPAARTSTRAAT OF HOFVELDSTRAAT

Beginsituatie van de leerlingen lagere afdeling

 Tijdens de eerste weken van het schooljaar worden er voor wiskunde, lezen en spelling toetsen afgenomen bij de leerlingen van L2 t.e.m. L6.  Op deze manier kunnen wij bepalen waar de kinderen precies staan in hun leren.  Deze toetsen komen niet op het rapport, maar zijn er vooral om de klastitularis en de zorgcoördinator een beeld te geven.

 Infoavonden in de klassen

 De gezamenlijke infoavond met het warm onthaal voor de nieuwe ouders zal dit jaar op een andere manier doorgaan.  De infoavonden worden verspreid over volgende data :

Belangrijk : per klas  kan er maar 1 ouder per kind aanwezig zijn.  We moeten het aantal aanwezigen in de ruimte beperken. 

We voorzien 2 sessies per klas.

Ingangen aan de school

Er zijn nog 2 ingangen :

Voor kleuters, L1, L2 en L3 is dit de hoofdingang aan het hoofdgebouw.

Voor L4 – L5 – L6 is dit de groene poort aan de oude speelplaats.

Deze speelplaats gaat open om 08:15 en blijft open tot een kwartier na schooltijd.

Daarna “verhuizen” de kinderen van L4 – L5 en L6 naar de opvang

 (grote speelplaats bij goed weer of binnen in de eetzaal bij slecht weer)

Twijfelt u waar uw kind is ?  Bekijk dan het infobord op de voorgevel van het hoofdgebouw.

  

 Parking bus – Kiss and Ride

 De parkeerplaatsen voor bus en de zone voor “Kiss & Ride” zijn aangeduid met 2 grote spandoeken.  Gelieve de regels heel strikt te respecteren.

 Traktaties

 Traktaties kunnen enkel onder strikte voorwaarden. De traktatie mag NIET zelfgemaakt zijn en MOET individueel voorverpakt zijn (zelfgebakken cakes, zelfgemaakte fruitsla, zelfgemaakte cupcakes, … kunnen niet) 

Was zeker je handen voor je de traktatie afgeeft.

 Zwemmen

 In het zwembad van Brakel mogen slechts 30 kinderen tegelijk binnen. 

 Dit betekent dat de leerlingen van L1 om de 2 weken kunnen zwemmen, de leerlingen van L2 en L3 gaan maandelijks zwemmen.  De watergewenning van K3 gaat gewoon door.

 Wat er met de zwembeurten van L4, L5 en L6 gaat gebeuren weten we nog niet. 

 U vindt de zwemkalender binnenkort in uw mailbox én op de website.

 Catering

 Wij kunnen onze middag weer organiseren zoals voorheen.

Er zijn warme maaltijden en de kinderen kunnen weer in de eetzaal hun lunchpakket verorberen.

 Tot onze grote spijt is de saladbar nog niet toegestaan (voeding onder buffetvorm mag niet).

  Voorzorgsmaatregelen

Pas onderstaande regels nog altijd toe