Beste ouders

Mag ik zo vrij zijn om onze burgemeester te citeren : ” Ik krijg enorm veel telefoons en berichten, en het is door de snel ontwikkelende situatie niet altijd even makkelijk altijd adequaat of meteen op te reageren.

Het is belangrijk nu het hoofd koel te houden, het particuliere belang even opzij te zetten en te beseffen waarvoor we dit allemaal moeten doen: namelijk het beschermen van zij die kwetsbaar zijn.” #samensterk

Wij houden u op de hoogte via al onze kanalen en zullen communiceren als we alle informatie hebben. Gelieve voorlopig geen onnodige e-mails te sturen, telefoontjes te plegen of vragen te stellen via sociale media. Later zal dit zeker kunnen.

Met vriendelijke groet

Stan De Wolf

www.omerwattez.be

Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit voor onze school?   

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.   

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, … niet doorgaan.  We stellen meerdaagse (buitenlandse) excursies uit.

Concreet betekent dit voor onze school dat we :

Volgende activiteiten NIET laten doorgaan en  afgelasten

* Bezoek aan de bieb op maandag 16 maart voor L3, L4, L5 en L6

* Lezing in de bieb op dinsdag 17 maart 2020 voor L3 en L4

* Uitgesteld oudercontact voor de peuterklas

* Grootouderfeest op woensdag 18 maart 2020

* Zwembeurt L1, L2 en L3 op donderdag 19 maart en donderdag 2 april 2020

* Schoolfeest op zaterdag 21 maart 2020.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?  

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  

  • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.
  • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen?  

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

  • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.
  • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. 

Je vindt ze op  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

 Meer informatie?  

 https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

 

 

Workshops : escaperoom, grime, maskers knutselen, just dance, gezelschapsspellen

Klik op de foto voor het volledige album

Inschrijvingen voor het schoolfeest vanaf dinsdag 11 februari 17:00

Klik op de affiche om in te schrijven

 

De kleuters van K2 en K3 bleven overnachten op school

Klik op de foto voor het volledige album