Beste ouders,

Mag ik me even voorstellen ?

Mijn naam is juf Elke, leerkracht protestantse en evangelische godsdienst in de basisschool Omer Wattez.

Jullie kiezen er misschien voor om jullie kind protestantse en evangelische godsdienst, kortweg PEGO, te laten volgen.

Als leerkracht van dit vak wil ik u graag een woordje uitleg geven over de inhoud van mijn lessen en het doel van het vak PEGO.

Levensbeschouwelijk onderwijs gaat over kennis- en waardenoverdracht en attitudevorming. In de lessen wordt ook ingegaan op actuele onderwerpen, en kunnen persoonlijke vragen van leerlingen aan bod komen. Op deze manier heeft PEGO een bijzondere en toegevoegde waarde aan het onderwijs en de vorming van kinderen.

Met PEGO wordt de leerling gestimuleerd om over het aangebodene na te denken met een open en opmerkzame geest, en met een positief-kritische instelling. De lessen dragen bij aan onze democratisch samenleving, waarin verscheidenheid een verrijking is, met respect voor ieder mens, en met behoud van de eigen specifieke invalshoek vanuit het protestantisme en evangelische.

In het eerste leerjaar komen de volgende thema’s aan bod:
1. Een nieuw begin (met onder andere het scheppingsverhaal)
2. Nieuw leven verwachten en vieren (een vertaling van Advent & Kerst)
3. Jezus en de kinderen (een aantal Bijbelverhalen leren kennen)
4. Opnieuw beginnen (een vertaling van Pasen)
5. Samen eten en delen (christelijke feesten, uitleg Avondmaal)

Ik hoop u hiermee een beeld te hebben kunnen geven van wat het vak protestantse en evangelische godsdienst inhoudt. Met vragen kunt u steeds terecht op pego@omerwattez.be.