Wat is de schoolraad?

De schoolraad is een advies- en overlegorgaan tussen de verschillende betrokken partijen binnen de school.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en GO! ouders dragen participatie hoog in het vaandel.

De schoolraad is de manier om met elke groep die deel uitmaakt van de school samen te zitten.

Iedere school heeft een schoolraad waar, onder meer, ook ouders in kunnen participeren om van hun school een aangename en leerrijke plek te maken voor hun kinderen.

De leden van de schoolraad zijn afkomstig uit drie geledingen

(betrokken partijen):

 • drie ouders
 • drie personeelsleden
 • twee gecoöpteerde leden uit het lokale sociale, economische of culturele milieu

(bv. de plaatselijke middenstandsvereniging, theatergroep,…)

De directeur is ook aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad.

Elk lid van de schoolraad  heeft één stem.

De directeur heeft geen stemrecht, maar heeft wel een adviserende rol.

Onze huidige schoolraad

 • Heidi D’haveloose (ouder)
 • Wendy De Merlier (ouder)
 • Katrien Eeckhout (ouder)
 • Wim De Greeve (personeel)
 • Anja Moerman (personeel)
 • Sinita Ruggiu (personeel)
 • Ilse Devos (coöptatie)
 • Marleen Thorree (coöptatie)
 • Stéphanie Helinck (waarnemend directeur)

Klik hier voor een de uitgebreide infobrochure over de schoolraad.