Beste ouders,

Mag ik me even voorstellen ?

Mijn naam is juf Liesbeth, leerkracht rooms-katholieke godsdienst in de basisschool Omer Wattez.

Jullie kiezen er misschien voor om jullie kind rooms-katholieke godsdienst te laten volgen.

Als leerkracht van dit vak wil ik u graag een woordje uitleg geven over de inhoud van mijn lessen en het doel van het vak rooms-katholieke godsdienst.

In mijn lessen wil ik de kinderen helpen om te groeien als mens en te bouwen aan een eigen identiteit. De kinderen maken in de lessen kennis met wat christenen geloven maar kunnen in alle vrijheid en openheid groeien naar een eigen en verantwoorde beslissing inzake geloven en leven.

Godsdienstlessen zijn een dynamisch gebeuren waarbij steeds vertrokken wordt vanuit de leefwereld van de kinderen. Communicatie en dialoog staan steeds centraal en er worden verschillende werkvormen gebruikt om de betrokkenheid van de kinderen te verhogen.

In het eerste leerjaar komen volgende thema’s aan bod:

  1. Mag ik zijn wie ik ben?
  2. Geboorte en groei
  3. Ik heb een lichaam met vele mogelijkheden
  4. Maar ik kan niet alles
  5. Brood, tafel, maaltijd houden

Belangrijke momenten van het kerkelijk jaar zoals: Allerheiligen, advent en Kerstmis, veertigdagentijd en Pasen, meimaand Mariamaand, … komen uiteraard ook aan bod.

Natuurlijk wordt er ook in elk thema aandacht besteed aan Jezusverhalen en hun symbolische betekenis.

Hiernaast is er ook plaats voor levensbeschouwelijke projecten samen met de kinderen en leerkrachten van de andere levensbeschouwingen bij ons op school.

Wat betreft de eerste communie, die verloopt anders dan vroeger. Dit wordt niet meer via de school georganiseerd, maar via de parochie. Als leerkracht bereid ik de kinderen uiteraard voor op wat de eerste communie inhoudt, leer ik het kruisteken en het Onze Vader aan, en ben ik steeds bereid te helpen met het inoefenen van liedjes of teksten. De organisatie echter ligt in handen van de parochie en de ouders.

Ik hoop u hiermee een beeld te hebben kunnen geven van wat het vak Rooms-Katholieke godsdienst inhoudt. Met vragen kunt u steeds terecht op rkg@omerwattez.be.

Met vriendelijke groeten,

Juf Liesbeth