Beste ouders,

Mag ik me even voorstellen ?

Mijn naam is Simon Staelens, leerkracht niet-confessionele zedenleer in de basisschool Omer Wattez.

Jullie kiezen er misschien voor om jullie kind zedenleer te laten volgen.

Als leerkracht van dit vak wil ik u graag een woordje uitleg geven over de inhoud van mijn lessen en het doel van mijn vak.

In mijn lessen wil ik de kinderen helpen om te groeien als mens en te bouwen aan een eigen identiteit. De leerlingen zedenleer leren van alles over zichzelf en over wat mensen denken en doen. Ze denken na over hoe ze zelf willen leven, waarom ze iets doen of juist niet doen. Hoe ze op een fijne manier met iedereen kunnen omgaan.

In het eerste leerjaar komen volgende thema’s aan bod vanuit het leerplan zedenleer:

1 Identiteit

2 Samenleven, democratie en burgerschap

3 Een waaier van levensbeschouwingen

4 Wetenschap

5 Milieu

6 Kunst

7 Communicatie en media

Al deze leerinhouden worden aangepast aan de leeftijd en aangeboden in spelvorm waarbij zelfontdekking, dialoog en actief leren heel belangrijk zijn.

De lessen zijn een ontdekkingstocht naar jezelf, de anderen en de wereld om je heen. Niet-confessionele zedenleer biedt een morele vorming aan waarbij de kinderen de kans krijgen om zelf te verkennen en te exploreren. Zo zullen ze de morele waarden die ze zelf ontdekken beter integreren en toepassen.

Hiernaast is er ook plaats voor levensbeschouwelijke projecten samen met de kinderen en leerkrachten van de andere levensbeschouwingen bij ons op school.

Ieder schooljaar organiseert ‘Team Lentefeest’ en ‘Team Receptie’ het lentefeest en het feest vrijzinnige jeugd voor de leerlingen zedenleer van onze school. Team Lentefeest, bestaande uit vrijwillige ouders en sympathisanten, slaagt er ieder jaar opnieuw in om een voorstelling met uw kinderen te maken waarbij hun inbreng heel belangrijk is.

Met het lentefeest zetten de leerlingen zedenleer uit het eerste leerjaar op een feestelijke manier de eerste symbolische stappen in een wereld waar het leven wat ernstiger wordt. De overstap naar de grote school is gezet en deze kinderen ontwikkelen heel snel veel nieuwe vaardigheden. Dit vieren we in het Marca samen met de leerlingen uit het zesde leerjaar die hun feest vrijzinnige jeugd vieren.

Het is een feestelijke bijeenkomst waar we elkaar ontmoeten in een geest van vrijzinnigheid. Elk jaar staat een bepaald thema centraal dat gedurende de lessen zedenleer wordt uitgediept. In de thema’s wordt gepoogd waarden te ontdekken en te realiseren die aanzetten tot een betere samenleving. De leerlingen mogen meebepalen welke inhouden hun feest zal krijgen. De zoektocht doen we in de klas, de voorstelling krijgt u te zien.

Ik hoop u hiermee een beeld te hebben kunnen geven van wat het vak zedenleer inhoudt. Met vragen kunt u steeds terecht op ncz@omerwattez.be.

Met vriendelijke groeten

meester Simon