Gezondheidsopvoeding is één van de vele thema’s waarrond wij op school werken.

Gezondheidsopvoeding behelst verschillende domeinen : het kennen van lichaamsdelen, zintuigen, spieren en skelet, ontdekken van de lichamelijke mogelijkheden en beperkingen, bespreekbaar maken van het thema “geboorte en seksualiteit”, verwoorden van de functie van de verschillende organen, de gevolgen van ziek en gezond zijn inzien, het belang van de dagelijkse hygiëne onderkennen, inschatten van veilige en onveilige situaties, eetbare en niet-eetbare producten kunnen onderscheiden, maar ook onderscheid kennen tussen gezonde en ongezonde voeding, …

       Kinderen vinden fruit lekker, maar eten het veel te weinig. Door samen fruit te eten willen we het eten van fruit promoten en bevorderen..

 Al onze woensdagen zijn “Woensdag fruitdag”. Dat wil zeggen dat elk kind op woensdag geen koekjes of boterhammetjes meebrengt naar school,  maar wel een stuk fruit. U kunt er ook voor kiezen om het fruit via de school aan te kopen.  Wij zorgen dan 34 weken lang voor een stuk seizoensfruit voor de prijs van 15 euro.

       (1 stuk fruit = ongeveer 40 cent).