Klik hier voor de vakantieregeling van 2019-2020

OPGELET : de eerste kindvrije dag (pedagogische studiedag) is ook gekend.

Woensdag 13 november 2019