Klik hier voor de vakantieregeling van 2021-2022

Bekijk hier al de data voor schooljaar 2022-2023

OPGELET : de eerste datum van de kindvrije dagen (= pedagogische studiedagen) is gekend.

Kindvrije dag 1 KLEUTERS EN LAGER : woensdag 5 oktober 2022

Kindvrije dag 2 KLEUTERS EN LAGER : nog niet bepaald

Kindvrije dag 3 KLEUTER én LAGER : nog niet bepaald