Klik hier voor de vakantieregeling van 2020-2021

OPGELET : de data van de kindvrije dagen (= pedagogische studiedagen) zijn nog niet gekend.