Voor het zesde leerjaar

Uw kind kan op onze school vrijblijvend deelnemen aan “Spelen met Engels”. De leerlingen krijgen geen huistaken, geen toetsen, geen werkschrift. Al spelend wordt de Engelse taal bij de leerlingen bijgebracht door liedjes, verhaaltjes, spelletjes,…

 Op die manier kunnen wij de kinderen een grote hulp bieden bij de overstap naar het secundair, waar zij dan voor het eerst echte Engelse les krijgen.

De 10 lessen verspreiden zich over het eerste semester (september – december) en gaan door op dinsdagnamiddag van 15u55 tot 16u45. Deze lessen worden gegeven door meester Wim, die ondersteund wordt door een leerkracht uit het secundair die Engelse les geeft.