Contacteer de meester via L6@omerwattez.be

Welkom in het zesde leerjaar bij meester Wim

Uitwisselingsproject met een school uit Vloesberg ‘Ecole de La Crête’

Vorig schooljaar zette onze school haar eerste stappen in een taalproject en dit in samenwerking met een graadsklas 5de /6de leerjaar van een basisschool uit Vloesberg. De eerste krijtlijnen werden gezet met als bedoeling om in september 2024 effectief van start te kunnen gaan met concrete acties.
Doel
De leerlingen van meester Lenny (L5) en meester Wim (L6)  leren Frans op school d.m.v. een methode (passieve kennis = luisteren, lezen, schrijven en actieve kennis = spreken). Door de leerlingen van het 6de leerjaar aan dit uitwisselingsproject te laten deelnemen, leren ze de Franse taal in een reële context te plaatsen, leren ze om actief deel te nemen aan gesprekken in het Frans en om spreekdurf te vertonen. Bovendien komen ze op die manier met de Franstalige cultuur in aanraking.
Concrete acties:
Meester Wim, Madame Caroline ( école de La Crête) en ikzelf zijn trots om jullie een overzicht te bieden van de geplande activiteiten voor dit schooljaar:

  • September –>  ‘Je présente mon école’ (de leerlingen maakten een film* waarbij ze hun school voorstellen aan de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van Vloesberg).
  • Oktober- november –> Je me présente (de leerlingen sturen elkaar een kaart waarop ze zichzelf voorstellen).
  • December –> Une carte de voeux pour la Noël.
  • Februari –> de leerlingen van meester Wim worden in  ‘L’ école de La Crête’ te Vloesberg verwacht (rondleiding/ kennismaking/ spel en workshops in het Frans!)
  • Maart –> Omer Wattez nodigt de leerlingen van madame Caroline  (rondleiding/ wandeling in de streek met opdrachten)
  • April –> onze leerlingen gaan terug naar Vloesberg voor een gezamenlijk ontbijt (thema ‘voedsel en drank’) gevolgd door een historische wandeltocht met een Franstalige gids.
  • Mei –>  de leerlingen van madame Caroline komen opnieuw bij ons voor een kookactiviteit en workshops.
  • Juni –> evaluatie door alle betrokkenen. Bijsturen wat minder goed verliep; borgen wat zeer goed verliep en september 2024 voorbereiden! ;-)

Promofilm Omer Wattez door onze 6de jaars