Waarnemend directeur : Stéphanie Helinck

Peuterklas :  juf Lynn Ronsse

Kinderverzorgster: juf Adeline Buysens

1ste kleuterklas: juf Maaike Vanden Hautte en juf Fien Naessens

2de kleuterklas: juf Sofie Vandenbossche en juf  Fien Naessens

3de kleuterklas: juf Sinita Ruggiu

Kleuterturnen :  juf Fien Naessens

Zorgjuf kleuter :  juf  Elisabeth Aelvoet

 1 ste leerjaar: juf Davine Torremans en juf Ilse Verschueren (MV*)

Ondersteunend leerkracht in L1  (voormiddag) : Lincy Van Haezevelde

2 de leerjaar: juf Lien Baetens

Ondersteunend leerkracht in L2 (voormiddag) : juf Ilse Verschueren

3 de leerjaar:  juf Kim De Zitter en juf Ilse Verschueren (MV*)

4 de leerjaar: juf Severine Rigolle en juf Ilse Verschueren (MV*)

5 de leerjaar: meester Lenny Van Lancker en juf Ilse Verschueren (MV*)

6 de leerjaar: meester Wim De Greeve en juf Ilse Verschueren (MV*)

*MV = muzische vorming 

Leerkracht LO :  meester Jelle Deruyver

Zorgcoördinator en zorgleerkracht : juf Lincy Van Haezevelde

 Leerkracht godsdienst: juf Liesbeth Vanderstraeten

Leerkracht zedenleer: meester Simon Staelens

Leerkracht protestants-evanglische godsdienst : Elke Vander Linden

Administratieve medewerker : Anja Moerman

Ict-coördinator : Jan De Pelsemaeker

Ict-coach : meester Wim De Greeve

Tom Van Elsuwé : buschauffeur en  onderhoudsman

Karien  : keukenhulp

Carine Fouquet : busbegeleidster, keukenhulp en onderhoud

Els Claeys :  begeleider voor- en naschoolse opvang