Waarnemend directeur t.e.m. december 2023 : Sarah Torcque

Waarnemend directeur vanaf januari 2024 : Stéphanie Helinck

Het voltallige kleuterteam:

Peuterklas :  juf Lynn Ronsse

Kinderverzorgster: juf Adeline Buysens

1ste kleuterklas: juf Maaike Vanden Hautte, juf Fien Naessens en Ulrike (vrijwilligster)

2de kleuterklas: juf Sofie Vandenbossche en juf  Fien Naessens

3de kleuterklas: juf Sinita Ruggiu

Zorgjuf kleuter :  juf  Dina Desmet

Zorgjuf kleuter: juf Tiffany Van Weymeersch (enkel op maandag en dinsdag)

Het voltallige team lager onderwijs:

 1 ste leerjaar: juf Davine Torremans en  juf  Dina Desmet (MV*)

Ondersteunend leerkracht in L1 (voormiddag) : Lincy Van Haezevelde

2 de leerjaar: juf Lien Baetens

Ondersteunend leerkracht in L2 (voormiddag) : Lincy Van Haezevelde

3 de leerjaar:  juf Kim De Zitter en juf Ilse Verschueren (MV*)

4 de leerjaar: juf Severine Rigolle

5 de leerjaar: meester Lenny Van Lancker en juf Ilse Verschueren (MV*)

6 de leerjaar: meester Wim De Greeve

*MV = muzische vorming 

Leerkrachten Lichamelijk opvoeding :  meester Jelle Deruyver (lagere) en juf Fien Baetens (kleuter)

Zorgcoördinators en zorgleerkrachten : juf Lincy Van Haezevelde (onder- en middenbouw) en

juf Ilse Verschueren (bovenbouw)

 Leerkracht godsdienst: juf Liesbeth Vanderstraeten

Leerkracht zedenleer: meester Simon Staelens

Administratieve en financiële medewerkster : Leonie Vandecapelle ( in vervanging van mevr. Anja Moerman)

Ict-coördinator : Jan De Pelsemaeker

Ict-coach : meester Wim De Greeve

Ronny Van Hoebeke : buschauffeur 

Steven Van Hoolandt  : keukenmedewerker

Carine Vandeputte : busbegeleidster, keukenhulp en onderhoud

Els Claeys :  begeleidster voor- en naschoolse opvang

 Jan Devos: onderhoudsmedewerker infrastructuur