Ziekte

Ziekte en afwezigheden

1.   Indien uw kind niet meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezig is = briefje van de ouders. Dit mag echter maar 4 x  per jaar, daarna is er steeds een medisch attest vereist ongeacht het aantal dagen afwezigheid.

 2.   Indien uw kind meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezig is = Steeds medisch attest meegeven.

Opgelet: hierbij tellen ook de dagen van het weekend!

Laattijdig aankomen op school

 Bij leerplichtige leerlingen die niet om 08:45 (voormiddag) en 13:00 (namiddag) aanwezig zijn op school wordt het tijdstip van aankomst in de agenda genoteerd.  Als dit meer dan vijf keer voorvalt dienen wij het CLB in te schakelen en wordt er een dossier “problematische afwezigheid” opgestart.

Indienen briefjes en  attesten

 De afwezigheidsbriefjes of doktersattesten dienen binnen de 5 kalenderdagen afgegeven te worden aan de klastitularis.

Klik hier voor een invulbriefje afwezigheden