Update 27

Ingang vanaf maandag 10 januari 2022

UITGANGSPUNT : zorg er steeds voor dat je “laagrisicocontact” bent.

RICHTLIJNEN KINDEREN

* Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar in regel een mondmasker. Dit laat toe om klasgenoten van een besmet kind tot op een bepaalde hoogte te beschouwen als laagrisicocontacten.  Buiten kunnen de mondmaskers af.

* Bij het betreden van de gebouwen dienen de handen ontsmet te worden.

 RICHTLIJNEN OUDERS EN DERDEN

 * We beperken de aanwezigheid van ouders en “derden” op school.  Ouders en “derden” dragen een mondmasker als ze de schoolgebouwen betreden (ook in de serre van de kleuterafdeling).

  Op de speelplaats hoeft dit niet, maar de afstand van 1,5 m moet gerespecteerd worden.

* Bij het betreden van de gebouwen dienen de handen ontsmet te worden (desinfectiezuilen gebruiken a.u.b).

 

QUARANTAINESTRATEGIE

Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn óf wanneer 25% van de klas besmet is, gaat de volledige klas meteen voor 5 dagen in quarantaine.

Als een leerling een hoog risicocontact had buiten de klas en daardoor in quarantaine moet, mag het kind wel uit quarantaine om naar school te gaan. **

** hierover later meer info, want hier zijn nog veel vragen over. 

Het departement onderwijs en het CLB zorgen nog voor een verduidelijking.

 VENTILATIE:

Goede ventilatie (incl. CO2-meting) is en blijft een effectieve én essentiële manier om de verspreiding van het coronavirus en andere infectieziektes te beperken.

Tijdens de maand december deden we “mobiele metingen” in al onze klassen.  We hebben hier heel wat uit geleerd.

Er staan nu in al onze klassen CO2-meters. Die geven constant de huidige waarde aan (ook minimumwaarde, maximumwaarde en gemiddelde waarde). 

Bij overschrijding van de maximumnorm krijgen de leerkrachten een waarschuwing.

Bij de  metingen in de nieuwbouw (kleuterafdeling) stellen we vast dat er een bijzonder goede luchtzuivering is.  De gemiddelde ppm draait rond de 450.

In de nieuwbouw wordt de lucht voortdurend gezuiverd.

 WAT MET DE GEPLANDE FEESTEN?

Wafelbak : er is nog geen nieuwe datum voorzien voor dit event.  Momenteel mogen we op school geen enkele activiteit organiseren.

Quiz (gepland op zaterdag 19 februari 2022) : nog geen uitsluitsel. De cel PR hakt de knoop door tegen

ten laatste 21 januari.

Grootouderfeest (gepland op woensdag 16 maart 2022) en schoolfeest (gepland op 19 maart 2022) : ook  nog geen beslissing.  Hier hangt alles af van het scheiden van klasgroepen, dragen van mondmaskers, maximum aantal toeschouwers in het Marca, eventuele leerachterstand in de klassen en of “derden” worden toegelaten op school.

STUDIEDAG 19 JANUARI  2022

Deze studiedag komt te vervallen.  Dit wordt dus een gewone schooldag.