Update 26

 

 

Opluchting na het nieuws van gisteren … we kunnen dus nog 2 weken open blijven en fysiek lesgeven.  Om dit waar te kunnen maken, vragen we u allen om uw stipte medewerking, want bij 2 besmettingen in een klas op één week tijd, moet de klas dicht. Wees dus bijzonder alert bij je kinderen en hou je kind zeker thuis als hij of zij symptomen  van Covid-19 vertoont.

Wij beschouwen elke dag dat we fysiek kunnen les geven als een gewonnen dag.

Hieronder meer info over de beslissingen van het overlegcomité én de stand van zaken op school.

1. Wat met het derde, vijfde en zesde leerjaar?

Alle 3 deze klassen kunnen maandag heropstarten. 

Doe maandagmorgen wel een check up van je zoon of dochter en ga na of er geen symptomen van Covid-19 zijn.

2. Huidige stand van zaken besmettingen op onze school

De besmettingen namen de laatste week elke dag af.  Vrijdag was de eerste dag (sedert 14 dagen) zonder melding van een positieve test.  De kinderen die door een besmetting of hoogrisicocontact thuis zaten, komen ook weer met mondjesmaat terug.  We hopen maandag weer heel veel van deze kinderen terug te zien. Bij het lerarenkorps missen we enkel nog juf Fien en meester Lenny.  Hopelijk blijven we verder bespaard van besmettingen, maar we zijn er ons van bewust dat dit niet evident zal zijn.

3. Mondmaskers

Bij voorkeur vanaf maandag 6 december en uiterlijk vanaf woensdag 8 december dragen alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar basisonderwijs een mondmasker in de binnenruimtes van de school.

4. CO2-meters

We deden de voorbije weken al veel testen met onze CO2-meters. De meest risicovolle klassen hebben ondertussen al een vaste CO2-meter.  Alle andere lokalen worden beurtelings gemeten.

5. Extra week vakantie voor de kinderen

Vrijdag 17 december wordt de laatste schooldag voor de kinderen.  Er komt voor alle kleuters en leerlingen van de lagere afdeling een extra week vakantie vanaf 20 december.

6. Komt er noodopvang tijdens de extra week vakantie?

Hier kregen we nog geen duidelijke communicatie over.  U krijgt hier in de loop van volgende week meer info over.

7. Rapport 2

Rapport 2 en rapport 3 zullen gebundeld worden. Er waren te veel klassen in quarantaine en te veel leerlingen afwezig om voor elk kind een eerlijk en objectief rapport op te maken. We geven liever een rapport minder met eerlijke cijfers dan een rapport te veel met maar enkele cijfers die bij sommige kinderen heel demotiverend kunnen werken.

Dit betekent dat er voor de kerstvakantie dan ook geen rapport zal zijn.

Het eerstvolgende rapport staat gepland op vrijdag 11 maart 2022.

U kunt de prestaties van uw kind wel nog volgen via de toetsenmap.