Nieuwe maatregelen vanaf 1 oktober

We kregen nog geen duidelijke maatregelen van de overheid wat betreft het al dan niet dragen van mondmaskers in de schoolgebouwen voor ouders en derden.

Vanaf morgen hoeft u geen mondmasker meer te dragen op ons schooldomein in OPEN LUCHT.  Als u de schoolgebouwen betreedt, vragen we u wel nog om een masker te dragen en de handen te ontsmetten. Ook  de serre in de kleuterklas beschouwen we voorlopig als betreden van het schoolgebouw en ook daar dient u dus nog een mondmasker te dragen.

Wat schoolteam en leerlingen betreft is er wel duidelijkheid : leerlingen en schoolteam hoeven geen mondmasker te dragen, ook niet in onderling contact of in contact met kinderen.

Ook het dragen van mondmaskers op de bus komt te vervallen.

We vragen wel aan iedereen om voldoende afstand te bewaren, regelmatig de handen te wassen én de handen te ontsmetten.

We bekijken de maatregelen elke week en houden u op de hoogte van eventuele veranderingen.