Dringende vraag gemeente

De gemeente Maarkedal heeft een dringende vraag m.b.t. noodopvang volgende week :

Het gemeentebestuur brengt graag de behoefte naar noodopvang van lagere schoolkinderen in de week van 29 maart tot 2 april in kaart.  We benadrukken wel dat het overlegcomité aangeeft dat ouders in eerste instantie maximaal zelf instaan voor oplossingen. Wie volgende week echter nood heeft aan noodopvang, gelieve uiterlijk morgen om 9u onderstaande informatie te bezorgen aan vrijetijd@maarkedal.be

  • Naam en voornaam kind(eren)
  • Geboortedatum kind(eren)
  • Telefoonnummer ouder(s)
  • School
  • Adres
  • Gegevens huisarts
  • Data en uren van gewenste noodopvang in de week van 29 maart tot 2 april
  • Reden van behoefte naar noodopvang. (Er zal voorrang gegeven worden aan ouders die in cruciale beroepen en essentiële diensten werken.)

Op basis van de vraag naar noodopvang en het beschikbare aanbod zal er naar de ouders met een vraag naar noodopvang op vrijdagnamiddag 26 maart gecommuniceerd worden of en hoe er noodopvang zal gerealiseerd worden.

Ps het gemeentebestuur is op zoek naar vrijwilligers om deze noodopvang mee te realiseren. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de dienst Vrije Tijd: