Nieuwe richtlijnen

 

Nieuwe richtlijnen vanaf 22 maart 2021

Wat betekent dat voor jou en je kind?

Wat met lunch, tussendoortjes en warme maaltijden ? 

 • Er zijn geen warme maaltijden meer. De refter moet verplicht dicht. Iedereen neemt zijn eigen lunchpakket en eigen tussendoortjes mee.  Er wordt gegeten per klasbubbel en we eten zoveel mogelijk buiten (lagere afdeling).

Voor- en naschoolse opvang ?

 • We vragen uitdrukkelijk om de kinderen zo laat mogelijk te brengen en zo vroeg mogelijk af te halen.
 • De opvang zal ook buiten doorgaan.  Zorg dus voor warme kledij.

Wat met handgel en mondmaskers?

 • Kinderen in de lagere afdeling hoeven geen mondmaskers te dragen, uitgezonderd de leerlingen van L5 en L6 Wij hebben ontsmettende handgels, maar de kinderen kunnen, indien ze dit willen, een flesje in de boekentas stoppen.  Dit is geen verplichting.  Wij raden sterk aan om een flesje handgel mee te nemen in de wagen zodat de kinderen bij het verlaten van de school de handen kunnen ontsmetten.

Wat met het zonaal leerlingenvervoer?

 • De betrokken ouders zijn op de hoogte gebracht. Wij kunnen voorlopig geen nieuwe aanvragen aanvaarden.

Wat met de opvang op woensdagnamiddag O.ma ?

Bericht van de gemeentelijke crisiscel :

Er zijn dit weekend nieuwe maatregelen genomen vanuit het overlegcomité.  Daarom beslist de gemeentelijke crisiscel om de O.Ma opvang tijdelijk op te schorten tot aan de paasvakantie.

Met deze maatregel wil het gemeentebestuur enerzijds maximaal meewerken aan het terugschroeven van het aantal besmettingen en anderzijds maximaal kansen geven aan onze scholen om tot aan de paasvakantie open te kunnen blijven. De nieuwe richtlijnen in het onderwijs geven aan dat klasgroepen opnieuw strikt moeten gescheiden worden.  In onze buitenschoolse opvang is die scheiding echter niet haalbaar om alle 36 ingeschreven kinderen van 6 verschillende scholen uit verschillende leerjaren gesplitst te gaan begeleiden.

Daarom vragen wij de ouders om tijdelijke opvangmogelijkheden buiten de gemeentelijke opvang te zoeken.

Na de paasvakantie hopen we terug onze werking zoals de voorbije weken op te starten.

 Dank voor jullie begrip en graag tot heel snel.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats. De poortjes van de school zijn afgesloten. Druk op de bel als je iemand nodig hebt.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. Wij kunnen geen gebruik meer maken van de nadarafsluitingen van de gemeente.  Deze worden morgen opgehaald.  Gelieve plaats te nemen aan de kegels.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam? Maak dan een afspraak via telefoon of via mail. 055 / 45.57.88  – info@omerwattez.be

 Hou je kind(eren) zeker thuis bij ziektesymptomen.

Klik hier voor de versie in pdf