Update dinsdag 15 december 2020

  1. Afstandsleren Google Meet

Mogen we vragen om bij het afstandsleren in te loggen rond 08:40 zodat de kinderen om 08:45 klaar zitten om de lessen te starten.  De lessen dienen ook gevolgd te worden tijdens de afgesproken periode (uitzondering voor testen, ziekte en/of doktersbezoek).  De digitale meeting laattijdig vervoegen is heel storend voor de andere leerlingen.  Dank voor de stipte opvolging

  1. Wat gebeurt er achter de schermen?

Ouders zijn soms bezorgd of hebben veel vragen over de manier waarop alles gemonitord wordt.

In bijlage vindt u een document met meer info.

U vindt dit ook op onze website via deze link

3. Wat is quarantaine / isolatie

Op https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/ 

vindt u alle te volgen richtlijnen bij een eventueel risico of besmetting.  

Gelieve deze heel strikt te volgen en er geen eigen interpretatie aan te geven.

4. Update besmettingen

 * We blijven bij 1 besmette leerkracht

* 16  leerlingen uit het vierde leerjaar zijn positief getest

*  4 leerlingen uit het vierde leerjaar zijn negatief getest

* 2 leerlingen uit het vierde leerjaar hebben nog geen resultaat

* Er zijn nog geen besmettingen gemeld in de eerste kleuterklas en de derde kleuterklas.

* Er zijn nog geen besmettingen gemeld in het eerste, tweede, derde, vijfde en zesde leerjaar.