Preventie en veiligheid

Wat gebeurt er achter de schermen  ?

 Dagelijkse briefing en overleg

Er is iedere dag een briefing aan de burgemeester, de gemeentelijke veiligheidscel, de CLB-arts die alles opvolgt, de algemeen directeur van de scholengroep, de contactpersoon preventie niveau school en de preventieadviseur.

Er wordt dagelijks  overlegd met de CLB-arts, de contactpersoon preventie op schoolniveau,  de preventieadviseur en (eventueel ook) de burgemeester.

 Interne opvolging aanwezige leerlingen

Elke morgen om 08:45 worden alle aanwezigen opgelijst in de klas.  We checken of er kinderen zijn die niet aanwezig mogen zijn.  We doen ook een “korte scan” op eventuele symptomen. 

Leerkrachten blijven de ganse dag waakzaam en bij de minste twijfel vragen we aan de ouders om hun kind(eren) af te halen.  Dit is niet vrijblijvend, maar verplicht.

 Hoe verloopt een schoolsluiting?

Indien vanuit preventief oogpunt overwogen wordt om de school volledig te sluiten, omdat het besmettingsgevaar zeer groot en alomtegenwoordig is, neemt de medische expert het initiatief om de burgemeester en de federaal gezondheidsinspecteur te betrekken.

De burgemeester roept de lokale crisiscel bijeen. De burgemeester beslist in overleg met de lokale crisiscel, het betrokken schoolbestuur op advies van de medische expert, de CLB-arts, de arbeidsarts van de school en de federaal gezondheidsinspecteur, over de sluiting van de school.

Er worden met het schoolbestuur eveneens afspraken gemaakt in functie van het toekomstgericht heropstarten van de school.

De burgemeester brengt de gouverneur op de hoogte van de volledige sluiting van de school wegens een clusterbesmetting en de gouverneur meldt de volledige sluiting van de school
aan het nationaal crisiscentrum.