Verkiezing schoolraad

Binnenkort wordt de schoolraad van onze school samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad is samengesteld uit drie leden verkozen door en uit de ouders, drie leden verkozen door en uit de personeelsleden en twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale,economische en culturele milieus. 

De schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies .  In bijlage vindt u een infobrochure over de schoolraad.

Uiterlijk op 31 oktober 2020 stellen geïnteresseerden zich schriftelijk kandidaat bij de voorzitter van het kiesbureau.

Dit is de directeur van de school.

Kandidaturen worden ingediend door het ingevulde document in bijlage aangetekend te versturen naar  Basisschool Omer Wattez – t.a.v. de voorzitter van het kiesbureau, Schoolstraat 2 – 9688 Maarkedal ,uiterlijk op zaterdag 31 oktober 2020.

U kunt het ingevulde document ook afgeven op het secretariaat.  Daar krijgt u dan een bewijs van ontvangst.

Van 1 tot 12 december zijn er rechtstreekse verkiezingen. 

Personen uit de socio-economische en culturele milieus dienen hun kandidatuur voor coöptatie in uiterlijk op 1 februari 2021.

Op 1 april 2021 start de nieuwe schoolraad.

Klik hier voor alle info over de schoolraad

Klik hier voor meer info over de schoolraad van de basisschool Omer Wattez

Klik hier voor het formulier “Kandidaatstelling”