Leerplichtverlaging basisonderwijs vanaf 1 september2020

Klik hier voor de officiële brief (enkel voor ouders K3)