Update 15

In update 15 vindt u meer info over de heropstart en u kunt uw kinderen ook inschrijven

voor de opvang van volgende week.

Klik hier voor de volledige infobrief.

Klik hier voor de verschillende ingangen op school vanaf 15 mei

Aan welke voorwaarden moet er voldaan zijn om je kind(eren) naar de opvang te kunnen brengen?

1. Beide ouders* dienen fysiek aanwezig te zijn op hun werk.

2. Er is geen van beide ouders* die thuis kan blijven.

3. Er is geen van beide ouders* in staat om te telewerken.

4. Beide ouders* hebben een attest van de werkgever.

*voor alleenstaande ouders gaat dit dus over de vader of moeder bij wie het kind verblijft.

Indien uaan deze voorwaarden voldoet en wenst gebruik te maken van deopvang ,gelieve dan onderstaande link in te vullen.

Wij sluiten af op donderdag 14 mei om 18:00

Als u geen tegenbericht krijgt is uw kind ingeschreven.

Klik hier voor een inschrijving voor uw kleuter.  Gelieve per kleuter afzonderlijk in te schrijven.

Klik hier voor een inschrijving voor een leerling uit de lagere afdeling..  Gelieve per leerling afzonderlijk in te schrijven.