Nieuw e-mailadres

Het bestaande e-mailadres bs.schorisse@g-o.be komt te vervallen.

Het nieuwe adres wordt info@omerwattez.be