Update 14

Beste ouders

We zijn ondertussen al toe aan update 14 met meer info en een aantal vragen :

1. Opvang van 11 mei t.e.m. 15 mei 2020

Ook volgende week is er weer opvang voor de kinderen van ouders die aan de voorwaarden voldoen.

Aan welke voorwaarden moet er voldaan zijn om je kind(eren) naar de opvang te kunnen brengen?

1. Beide ouders* dienen fysiek aanwezig te zijn op hun werk.

2. Er is geen van beide ouders* die thuis kan blijven.

3. Er is geen van beide ouders* in staat om te telewerken.

4. Beide ouders* hebben een attest van de werkgever.

*voor alleenstaande ouders gaat dit dus over de vader of moeder bij wie het kind verblijft.

Indienu aan deze voorwaarden voldoet en wenst gebruik te maken van de opvang,gelieve dan onderstaande link in te vullen.

Wij sluiten af op vrijdag 8 mei om 12:00 

Als u geen tegenbericht krijgt is uw kind ingeschreven.

Klik hier voor een inschrijving voor uw kleuter.  Gelieve per kleuter afzonderlijk in te schrijven.

Klik hier voor een inschrijving voor een leerling uit de lagere afdeling..  Gelieve per leerling afzonderlijk in te schrijven.

3 belangrijke opmerkingen :

* op woensdag 13 mei 2020 kan het thuiswerk voor de opvangkinderen niet in de opvang gemaakt worden.

  Dit zal uitzonderlijk thuis moeten gebeuren.

Wij maken op deze dag de school startensklaar voor de try-out van vrijdag 15 mei 2020.

* bij de heropening worden de leerlingen die les volgen én de kinderen van de opvang in “contactbubbels” geplaatst.

Tot op heden konden we een laattijdige aanmelding voor de opvang nog goedkeuren.  Dit zal vanaf vrijdag 15 mei. niet meer mogelijk zijn.

* vanaf vrijdag 15 mei wordt de voorschoolse en naschoolse opvang weer betalend. Voor meer info hierover : klik hier.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

2. Kindcontacten/oudercontacten voor L3, L4 en L5

De leerlingen van L1, L2 en L6 zien we binnenkort terug.  Onze leerlingen van L3, L4 en L5 blijven nog eventjes “in hun kot”.

Daarom contacteren de leerkrachten deze leerlingen (liefst samen met een ouder)  in de loop van volgende week. 

We  zouden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 14:30 en 15:30 contact opnemen voor een videochat.   Hoe dit precies zal verlopen laat uw juf of meester nog weten.

Mogen wij vragen om hieronder een keuze te maken wanneer we u mogen contacteren?

Klik hier voor het derde leerjaar.

Klik hier voor het vierde leerjaar.

Klik hier voor het vijfde leerjaar.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

3. Dringende vraag voor de ouders van L1, L2 en L6

De heropstart op 15 mei zal afhangen van het controlebezoek van de preventieadviseur vrijdag 8 mei as.

Hij zal aan de hand van een risicoanalyse bepalen of we een veilige heropening kunnen waarborgen.

Eén van de voorwaarden is het creëren van “Contactbubbels” (= groepen van kinderen die altijd samen blijven). 

Daarom wordt onze anders zo flexibele kinderopvang beperkt in uren.

Hoe ziet die opvang voor L6 er uit ?

Kinderen kunnen vanaf 08:00 aankomen op school (lessen starten om 08:30 !) en kunnen in de “opvang L6” blijven tot 13:00 (les tot 12:00).  Voor 08:00 en na 13:00 kunnen ze NIET meer terecht op school voor opvang.

-> vast principe : breng je kinderen zo laat mogelijk naar school en haal ze zo snel mogelijk na einde schooltijd weer op.

-> brengen en ophalen L6 gebeurt altijd langs de kant van de Hofveldstraat. 

Ouders dienen steeds de regels van social distancing te respecteren. Later meer hierover.

Hoe ziet die opvang voor L1 en L2 er uit?

Kinderen kunnen vanaf 08:00 aankomen op school (lessen starten om08:45 !) en kunnen in de “opvang L1”  of “opvang L2” blijven tot 16:30 (les tot15:00). 

Voor 08:00 en na 16:30 kunnen ze NIET meer terecht op school voor opvang.

-> vast principe : breng je kinderen zo laat mogelijk naar school en haal ze zo snel mogelijk na einde schooltijd weer op.

-> brengen en ophalen L1 en L2 gebeurt altijd langs de kant van de Kolpaartstraat . 

Ouders dienen steeds de regels van social distancing te respecteren. Later meer hierover.

We weten dat volgende vraag niet zo gemakkelijk is, maar we zouden dringend moeten weten wanneer de kinderen naar school gebracht worden en terug opgehaald worden.  Deze gegevens zijn voor ons van cruciaal belang voor een heropening.  Aan ouders van nieuw samengestelde gezinnen vragen we om samen te overleggen en dit document (data van 15 mei t.e.m. 29 mei) slechts 1 x in te vullen.

Doorgeven tijdstippen eerste leerjaar : klik hier

Doorgeven tijdstippen tweede leerjaar : klik hier

Doorgeven tijdstippen zesde leerjaarklik hier

We hadden deze gegevens graag tegen morgenavond geweten. Vragen hierover? 

Contacteer de school op 055 / 45.57.88 of via bs.schorisse@g-o.be

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

4. Bevraging afstandsleren

Wij houden voorlopig geen bevraging meer, maar tijdens de videochat van L3, L4 en L5 zullen de leerkrachten enkele gerichte vragen stellen.

De leerlingen van L1, L2 en L6 starten op vrijdag 15 mei met het vertellen van hun ervaringen de afgelopen weken.

De eerste dag zal er veel tijd gaan naar het beluisteren van de kinderen en de veiligheidsafspraken voor de resterende weken. 

Heeft u toch nog vragen of opmerkingen dan kunt u steeds bij de klastitularis of de zorgcoördinator terecht.

Bedankt voor uw stipte medewerking!

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

5. Ondersteuning videochats voor L3, L4 en L5

Vanaf vrijdag 15 mei komt hier een wijziging in.  De leerkrachten die de klastitularis momenteel ondersteunen komen allemaal op school werken, waardoor enkel nog de klastitularis zal instaan voor online hulp.

In de praktijk betekent dit dat leerlingen soms zullen moeten wachten voor een woordje uitleg

of een afspraak met de leerkracht zullen moeten maken op een ander tijdstip.