Update 13

In de loop van de komende weken krijgt u nog meer info van ons. Op vele vragen moeten wij u echter het antwoord schuldig blijven.

We geven u de nodige info pas wanneer wij absolute zekerheid hebben dat deze info correct is.

1. Afhaalmoment boeken L3, L4 en L5

L3, L4 en L5 starten dus nog niet op 15 mei.  Daarom voorzien we nog extra materiaal voor deze leerlingen.

  Mogen wij u vragen dit maandag 4 mei as. te komen afhalen.

Kunt u via deze link aangeven wanneer u langs kunt komen?  Heeft u hierbij een probleem?  Contacteer ons dan via bs.schorisse@g-o.be of telefonisch via 055/45.57.88.

Wij kunnen vaak niet inschatten hoe belastend de taken zijn voor onze leerlingen. 

Mocht u vaststellen dat het afstandsleren moeizaam verloopt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de klastitularis.

Nu reeds belangrijk om te weten : vanaf 15 mei worden de leerkrachten van L3, L4 en L5 niet meer geassisteerd door een extra leerkracht bij de chats en videochats. 

Leerlingen zullen dus meer geduld moeten hebben voor een eventuele ondersteuning. 

De assistent-leerkrachten zijn allemaal op de scholen zelf nodig.

2. Wat met de kleuters?

Bijzonder weinig nieuws.  Er zijn nog geen plannen voor een terugkeer van de kleuters. 

3. Heropstart voor L6

Op vrijdag 15 mei starten we de lessen weer op in de meest veilige situatie.

De leerlingen van L6 worden verdeeld over de klaslokalen van L5 en L6. 

Zij krijgen halve dagen les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

De lessen starten om 08:30 en eindigen om 12:00. 

L6 wordt helemaal afgezonderd in het oud gebouw en maakt gebruik van de oude speelplaats. 

Zij komen tijdens de lesvoormiddag NIET in het hoofdgebouw.

Er wordt gefocust op wiskunde, Nederlands, Frans en ook wereldoriëntatie.

Op woensdag is er geen les op school.

De leerlingen van L6 krijgen les van hun vaste klastitularis en worden ondersteund door een extra klasbegeleider + 1 leerkracht die mee helpt om de hygiënische maatregelen (handen wassen, toiletbezoeken, afstand bewaren,  handen ontsmetten, ..) in goede banen te leiden.

Gedetailleerde info ontvangt u later.

4. Heropstart voor L1 en L2

De leerlingen van L1 en L2 krijgen les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

De lessen starten om 08:45 en eindigen dagelijks om 15:00.

Het eerste leerjaar krijgt les in de huidige lokalen van L1 en L2. 

De kinderen van L2 krijgen les in de eetzaal én de speelzaal. 

In de voormiddag krijgen ze wiskunde en taal. 

In de namiddag zorgen we voor muzische vorming, bewegingslessen en korte praatmomenten.

Op woensdag is er geen les.

Ook de leerlingen van L1 en L2 krijgen les van hun vaste klastitularis en worden ondersteund dooreen extra klasbegeleider + 1 leerkracht die mee helpt om de hygiënischemaatregelen (handen wassen, toiletbezoeken, afstand bewaren,  handenontsmetten, ..) in goede banen te leiden.

Gedetailleerde info ontvangt u later.

5. Rapporten, eindtoetsen, OVSG-toetsen, GWP, sportdagen, schoolreizen, proclamaties

De eindtoetsen van alle leerjaren en de OVSG-toetsen voor het zesde leerjaar zullen dit jaar niet doorgaan.

Wat rapporten betreft moeten we nog instructies krijgen van hogerhand.

De  geplande  GWP “Sportklassen Tongerlo” van L1 t.e.m. L4 wordt ook afgelast (over de terugbetaling wordt u later geïnformeerd). 

Er zullen ook geen sportdagen zijn en de geplande didactische uitstappen mogen ook  niet doorgaan.

De schoolreizen en de proclamatie op het einde van het schooljaar zijn op dit moment nog niet afgelast,

maar wij achten de kans bijzonder klein dat deze zullen doorgaan.

6. Dank aan de oudervereniging voor de financiële en technische ondersteuning en dank aan onze “naaidames”

De vaste lokalen herinrichten volgens de voorgeschreven norm kost veel moeite en er zijn ook enkele technische ingrepen nodig. 

Dit doen we om de kinderen in een veilige en optimale setting les te kunnen geven. 

We kunnen hiervoor rekenen op de financiële ondersteuning van de oudervereniging en de hulp van Jelle (ondertussen onze vaste technieker). 

De touchscreens in de klassen worden geconnecteerd, leerkrachten zullen voor de verstaanbaarheid met headsets werken,

we huren een krachtige beamer en ook grote tv-screens in.

Bijzonder veel dank aan onze “naaidames” Patricia, Liliane, Rita en Magda die momenteel in alle stilte mondmaskers aan het naaien zijn.

7. Toegang tot het het schoolgebouw en strengere maatregelen

We zien u normaal gezien altijd graag langskomen op onze school en jullie zijn altijd welkom op de speelplaats,

maar nu moeten we dit eventjes veranderen.

Vanaf vrijdag 15 mei zal de schoolpoort op slot zijn en dient u steeds aan te bellen. 

Blijf altijd wachten in de Schoolstraat en kom voorlopig  niet in het schoolgebouw of op de speelplaats.

Elk kind dient ook voor zijn eigen materiaal te zorgen (boekentas, pennenzak, ..) 

Later krijgt u hier meer info over van de klastitularis. 

Ze mogen tot onze spijt niets met elkaar delen. 

Traktaties voor een verjaardag, geschenkjes voor de vriendjes, … mogen we dus voorlopig ook niet toestaan.

8. Opvang

Naast het afstandsleren en de fysieke aanwezigheid van L1, L2 en L6 wordt er ook opvang voorzien voor kinderen van ouders met cruciale

beroepen en ouders die niet kunnen telewerken (gestaafd met een attest van de werkgever).

We zullen de aanvraag voor deze opvang steeds per week doorsturen. 

Mochten er problemen zijn, dan zullen we u contacteren.  Zonder tegenbericht is uw kind dus welkom in de opvang.

Tijdens de opvang zijn er geen educatieve activiteiten. 

De leerlingen die aan afstandsleren doen maken tijdens de voorziene tijd hun taken in de opvang

onder begeleiding van een lid van het schoolteam.

Er mag ook geen speelgoed van thuis meegebracht worden.  Dit is in de brede zin van het woord : ook geen fietsjes, steps, ballen, popjes, …

9. Busvervoer

Vanaf vrijdag 15 mei kunnen we ook weer voor onze ophaaldienst zorgen.

  Ook dit zal op een bijzonder veilige manier gebeuren en er kunnen maximaal 10 kinderen per rit mee op de bus.

We zullen, indien nodig, extra ritten organiseren.

Anja contacteert de leerlingen nog die gebruik maken van het busvervoer.