Opschorting van de lessen : update 5

Nieuwe verstrengde maatregelen om kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit voor onze school?   

  1. Verstrengde maatregelen

Wat het onderwijs betreft, heeft de Veiligheidsraad beslist dat de lessen geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten voorzien tot en met vrijdag 3 april. Concreet moeten scholen open blijven voor de opvang van kinderen van ouders die werken in de zogenaamde cruciale sectoren. De federale regering heeft op dit moment nog niet vastgelegd over welke sectoren dat gaat.

Onderwijsminister Ben Weyts is, net als de onderwijspartners, bezorgd om de bescherming van het onderwijspersoneel en roept daarom alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen. Hij roept ook een dringend overleg samen over de toepassing van de richtlijnen van de Veiligheidsraad in het onderwijs.

De ouders die geen beroep kunnen doen op een geschikt alternatief, gaan in overleg met de school om duidelijke afspraken te maken over de opvang. Zodra de cruciale sectoren bekend zijn, kunnen scholen bij gerede twijfel een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

Van als wij weten wat “cruciale sectoren” zijn, zullen we hier over communiceren.

  1. Inschrijvingen voor volgende week

Enkel de ouders die onder de regeling “cruciale sectoren” vallen kunnen inschrijven voor volgende week.  We sluiten de inschrijvingen vrijdag 20 maart as. af om 12:00.   Ga dus zo snel mogelijk aan de slag.   Enkel de kinderen die ingeschreven worden voor de opvang zullen toegelaten worden.  Voor ieder kind dient apart ingeschreven te worden (dit worden officiële lijsten).

Schrijf uw KLEUTER in via volgende link : https://forms.gle/bmt19btCNNjoNw669

Schrijf uw kind van het LAGER in via volgende link : https://forms.gle/VzMLcNvgCxqUQwey6

  1. Thuis werken voor de leerlingen

We merken bijzonder veel enthousiasme bij de kinderen op de platformen die we aanbieden.  We wensen geen discussie te voeren over ”te veel” of  “te weinig”.  Via onze website en de sociale media geven we altijd vrijblijvende “extraatjes” voor wie dit wenst.  Dit is geen noodzaak.

We verwachten wel dat de opgelegde taken plichtsbewust worden uitgevoerd.  Er komt geen nieuwe leerstof aan bod en normaal gezien kunnen alle kinderen de taken maken.  We kunnen ook bijzonder weinig differentiëren vanop afstand. Mochten er toch moeilijkheden zijn, neem dan contact op met de klastitularis.  De leerkrachten helpen u met plezier verder.   Dit alle schooldagen tussen 09:00 en 16:00.

Mocht dit thuiswerk om één of andere reden niet gebeuren, dan willen we dit graag weten.  Laat dit dus zeker weten aan de klastitularis. Misschien kunnen we u wel verder helpen of ergens mee ondersteunen.

Hier vindt u steeds info :

www.omerwattez.be

https://www.facebook.com/Omerwattez

https://twitter.com/OWSchorisse

4.  Opvang Oma gemeente Maarkedal

De opvang van de gemeente (woensdagnamiddag) was vandaag gesloten.

Om te weten wat er de komende weken gaat gebeuren kunt u bij de gemeente terecht via :

https://www.maarkedal.be/nl/dienstverlening/kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvang/buitenschoolse-kinderopvang-oma

 

  1. Dank

Dank aan iedereen voor de positieve en bemoedigende e-mails, woordjes en telefoontjes.

 

  1. Contact

Tijdens de kantooruren zijn we bereikbaar op 055/45.57.88 en bs.schorisse@g-o.be

Leerkrachten kunt u bereiken via de gebruikelijke  e-mail van de klassen.