Opschorting van de lessen update

Beste ouders

Hieronder de nodige info m.b.t. het opschorten van de lessen.

Wie heeft recht op opvang?

Enkel indien u echt niet kan in staan voor de opvang van uw kind(eren), kunt u gebruik maken van de opvang op onze school. Het is de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk geïsoleerd worden.

Wij vragen om kinderen die ziek zijn (niet naar de opvang te brengen. Indien uw kind ziek wordt tijdens de opvang brengen we u onmiddellijk op de hoogte en verwachten wij dat het zieke kind wordt opgehaald (volgens de richtlijnen NIET door een grootouder).

Inschrijven voor de opvang?

Wie gebruik wenst te maken van de opvang dient zich vooraf in te schrijven.  Dit dient ENKEL te gebeuren door de ouders die WEL gebruik willen maken van de opvang.  Het inschrijvingsformulier wordt zondag 15 maart as.  afgesloten om15:00 zodat wij de nodige maatregelen kunnen treffen.

We maken voor iedere week een apart formulier op. Mogen wij u met aandrang vragen om dit document  stipt in te vullen.

Klik hier voor het document voor de KLEUTERAFDELING.

Klik hier voor het document voor de LAGERE AFDELING

Wat met de maaltijden op school?

Er worden voorlopig geen maaltijden voorzien op school tot 3 april 2020. Er dient een lunchpakket voorzien te worden.

Voor- en naschoolse opvang

Deze gaat gewoon door zoals anders.  Vanaf 07:15 tot 08:00 en vanaf 16:15 tot 18:00 (vrijdag van 15:30 tot 17:30).

Op woensdag van 12:00 tot 12:30

Huiswerk lagere afdeling

De leerlingen van de lagere afdeling zullen dagelijks taken krijgen via de bestaande digitale leerplatformen. 

Wij briefen u via de e-mails die in ons informatiesysteem zitten.

U zal vanaf maandag ook de nodige info vinden op de bestaande klaswebsites.

Maandag krijgt u alle info hierover.

Busvervoer

Er wordt geen busvervoer georganiseerd.

Geen “woensdag fruitdag”

De fruitleverancier komt tot aan de paasvakantie niet meer langs op woensdag.

Creaklassen vierde leerjaar

De creaklassen voor het vierde leerjaar gaan niet door tot aan de paasvakantie.

Studiedag woensdag 25 maart 2020

Deze studiedag werd al ruim op voorhand doorgegeven.  Tot nader order zal deze ook doorgaan.

Op die dag is er dus ook GEEN opvang voorzien.

Met vriendelijke groet

Stan De Wolf

www.omerwattez.be