Nationale staking

De nationale staking van woensdag 13 februari as. zal ook impact hebben op onze schoolwerking :

* in de kleuterafdeling

Hier gaan de activiteiten voor alle kleuterklassen gewoon door zoals een normale schooldag. 

* in de lagere afdeling

Hier zijn er GEEN  lessen en is er enkel toezicht voorzien tussen 08:00 en 12:00 (zoals wettelijk bepaald). Dit betekent dat de kinderen gewoon opgevangen worden.

Gelieve via deze link aan te geven of uw kind(eren) gebruik wensen te maken van dit (gratis) toezicht.

* wat met de opvang ?

Er is gewoon (betalende) opvang zoals altijd : vanaf 07:15 tot 08:00 en vanaf 12:00 tot 12:30.

* wat met de busdienst?

De bus zal gewoon rijden zoals altijd.

* wat met “woensdag fruitdag”

Deze zal verschuiven naar donderdag.