jan 092018
 

 

 

HERAANLEG KOLPAARTSTRAAT

Een aantal maanden geleden werden de inwoners van de Kolpaartstraat uitgenodigd voor een bewonersvergadering.

Daar werd gediscussieerd over de zin of onzin van eenrichtingsverkeer, de aanleg van een fietspad en het voorzien van groen- elementen. 

Het schepencollege heeft rekening gehouden met de opmerkingen die naar voor werden gebracht, de knoop doorgehakt en het studiebureau de opdracht gegeven een finaal ontwerp op te maken.

De krachtlijnen:

  • Er komt een vrijliggend fietspad langs de Kolpaartstraat die de Langestraat langsheen de begraafplaats met de fietspaden langs de N457 zal verbinden.
  • Ook het 2-richtingsverkeer blijft behouden, maar daar waar er te weinig plaats is, komen er wegversmallingen, met een voorrangsregeling in de richting van het dorpsplein.
  • Het verbod om te keren in de straat zal blijven.
  • Aan de school en aan beide uiteinden van de straat komt een verkeersplateau. Ter hoogte van de school komt een groene dorpsplek met extra parking.

Momenteel wordt de studie van de rioleringen en waterbuffering uitgewerkt, daarna zal getracht worden de nodige grondinnames in der minne aan te kopen. Indien deze grondinnames vlot verlopen, kan na de zomer van 2018 gestart worden met de werken.

 Posted by at 10:18 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube