sep 122017
 

Mogen wij vragen om rekening te houden met volgende aandachtspunten :

  • gelieve niet te parkeren / stil te staan op de verhoogde rijinrichting
  • gelieve niet te parkeren op de voorbehouden plaats van de bus
  • gelieve niet te parkeren tegen de rijrichting in
  • gelieve de “Kiss & Ride” -strook correct te gebruiken

  • sedert 4 september 2017 mogen de voertuigen niet meer keren in de Kolpaartstraat
    Klik hier voor het schrijven van de korpschef van de politiezone, de schepen van onderwijs en de directeur.

Wat is een “Kiss & Ride” -zone?

“Een K&R-strook is een zone waar ouders stoppen met de wagen om er hun kinderen af te zetten of op te halen. Het parkeren is er verboden, terwijl het stilstaan toegelaten wordt zolang dit niet langer duurt dan de tijd die nodig is voor het in- en uitstappen.  Opgelet! Een K&R-strook mag niet verward worden met een zone voor kortparkeren. Opdat de zone optimaal zou renderen is het primordiaal dat de ouders niet langer dan nodig blijven staan om hun kinderen af te zetten of op te pikken. Elke vorm van parkeren wordt door de politie beboet.”  De K&R -zone aan onze school loopt van 08:00 tot 09:00.

De boete bij overtreding van “verboden om te parkeren” bedraagt 90 euro.

 Posted by at 11:13 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube