Beste ouders

Vandaag een korte update :

1. Inschrijvingen week 3 : 30 maart t.e.m. 3 april 2020

Vanaf vandaag kunt u weer inschrijven voor de opvang van 30 maart t.e.m. 3 april. We sluiten de inschrijvingen vrijdag 27 maart as. af om 12:00.  Ga dus zo snel mogelijk aan de slag. Ook deze week is de opvang enkel voor de kinderen van de ouders die onder de regeling “cruciale sectoren” vallen.  Voor ieder kind dient apart ingeschreven te worden (er dienen officiële lijsten opgemaakt te worden).

Klik hier om in te schrijven voor de opvang voor KLEUTERS

Klik hier om in te schrijven voor de opvang voor de LAGERE AFDELING

2. Wat met de paasvakantie?

Er was deze morgen overleg met de gemeentelijke diensten en alle directies uit Maarkedal.  De eerstvolgende dagen proberen we een opvang te regelen voor dezelfde kinderen (kinderen van de ouders die onder de regeling “cruciale sectoren” vallen.).  Andere kinderen zullen niet toegelaten worden.  Later meer info hierover.  Ook de gemeente zal, indien nodig, om bewijzen van de werkgever vragen.

Met vriendelijke groet

Stan De Wolf

Beste ouders

We zijn een week onderweg; iedereen is inmiddels voornamelijk op zichzelf/op zijn gezin aangewezen. We blijven steeds heel erg benieuwd hoe het met jullie gaat. Sommige kinderen hebben we ‘gezien’ via een foto, filmpje of middels chat via hangout.

We horen dat het wennen is, sowieso het thuis zijn, de andere dagindeling, nieuwe afspraken en regels. Het heeft enorme impact op jullie gezinnen. We hebben berichtjes ontvangen dat het soms goed gaat, maar soms ook niet meevalt om het thuisonderwijs vorm te geven. En dat vinden wij heel begrijpelijk. 

Weet dat wij te bereiken zijn om mee te denken als het niet lukt of als er nog vragen of problemen zijn. U kunt ook bij ons terecht mocht er een tekort zijn aan laptops,  tablets, … Schroom niet om contact op te nemen met de klastitularis. Wij horen graag van jullie, als het goed gaat, maar ook als het wat minder gaat!

Vandaag zijn ook alle thuistaken voor de lagere afdeling vertrokken en wordt er op de website een “Tips en tricks” opgebouwd.  Hier maken we een selectie van websites, apps, documenten die volgens ons bruikbaar zijn.  Vandaag vindt u al tips rond “Lezen en luisteren” via volgende link http://wordpress.omerwattez.eu/?page_id=7706 

U zal de informatie voor de thuistaken nu ook op de websites van de klassen terugvinden.  Aan de website van L3 en L4 wordt nog gewerkt, want daar zijn er problemen mee door een update. Hieronder de websites die goed draaien :

http://l1.omerwattez.be/

http://l2.omerwattez.be/

http://l5.omerwattez.be/

http://l6.omerwattez.be/

We vullen de “Tips en tricks” met mondjesmaat aan.

We willen vooral voorkomen dat u als ouder “overladen” wordt met goedbedoelde tips en door het bos de bomen niet meer ziet.

 

1. Lijst met cruciale beroepen

Klik hier voor de volledige lijst.

2. Inschrijvingen voor de opvang

Wij sluiten op vrijdag 20 maart om 12:00 de inschrijvingen voor de opvang af. 

Wie nog opvang nodig heeft, gelieve zo snel mogelijk in te schrijven. 

Ook de volgende weken staan wij paraat voor de ouders die recht hebben op opvang.

3. Thuistaken

Ook voor volgende week voorzien we opnieuw thuistaken. 

Vanaf maandag opnieuw in uw inbox en we proberen ook de klaswebsites te activeren.

4. Extra mogelijkheden tot inoefenen

Ik had eerder deze week beloofd om een webpagina te maken met allemaal links naar vrijblijvende mogelijkheden tot inoefenen. 

De opvolging en organisatie vroeg echter meer tijd dan verwacht.  Hierdoor staat er nog niets online, ondanks de vele tips van schoolteam en ouders.  Mijn excuses hiervoor.  Ik maak hier werk van in het weekend.  Belofte maakt schuld.

U zal deze “Tips en tricks” in het hoofdmenu vinden (eerste keuze – helemaal links).

Nieuwe verstrengde maatregelen om kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit voor onze school?   

  1. Verstrengde maatregelen

Wat het onderwijs betreft, heeft de Veiligheidsraad beslist dat de lessen geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten voorzien tot en met vrijdag 3 april. Concreet moeten scholen open blijven voor de opvang van kinderen van ouders die werken in de zogenaamde cruciale sectoren. De federale regering heeft op dit moment nog niet vastgelegd over welke sectoren dat gaat.

Onderwijsminister Ben Weyts is, net als de onderwijspartners, bezorgd om de bescherming van het onderwijspersoneel en roept daarom alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen. Hij roept ook een dringend overleg samen over de toepassing van de richtlijnen van de Veiligheidsraad in het onderwijs.

De ouders die geen beroep kunnen doen op een geschikt alternatief, gaan in overleg met de school om duidelijke afspraken te maken over de opvang. Zodra de cruciale sectoren bekend zijn, kunnen scholen bij gerede twijfel een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

Van als wij weten wat “cruciale sectoren” zijn, zullen we hier over communiceren.

  1. Inschrijvingen voor volgende week

Enkel de ouders die onder de regeling “cruciale sectoren” vallen kunnen inschrijven voor volgende week.  We sluiten de inschrijvingen vrijdag 20 maart as. af om 12:00.   Ga dus zo snel mogelijk aan de slag.   Enkel de kinderen die ingeschreven worden voor de opvang zullen toegelaten worden.  Voor ieder kind dient apart ingeschreven te worden (dit worden officiële lijsten).

Schrijf uw KLEUTER in via volgende link : https://forms.gle/bmt19btCNNjoNw669

Schrijf uw kind van het LAGER in via volgende link : https://forms.gle/VzMLcNvgCxqUQwey6

  1. Thuis werken voor de leerlingen

We merken bijzonder veel enthousiasme bij de kinderen op de platformen die we aanbieden.  We wensen geen discussie te voeren over ”te veel” of  “te weinig”.  Via onze website en de sociale media geven we altijd vrijblijvende “extraatjes” voor wie dit wenst.  Dit is geen noodzaak.

We verwachten wel dat de opgelegde taken plichtsbewust worden uitgevoerd.  Er komt geen nieuwe leerstof aan bod en normaal gezien kunnen alle kinderen de taken maken.  We kunnen ook bijzonder weinig differentiëren vanop afstand. Mochten er toch moeilijkheden zijn, neem dan contact op met de klastitularis.  De leerkrachten helpen u met plezier verder.   Dit alle schooldagen tussen 09:00 en 16:00.

Mocht dit thuiswerk om één of andere reden niet gebeuren, dan willen we dit graag weten.  Laat dit dus zeker weten aan de klastitularis. Misschien kunnen we u wel verder helpen of ergens mee ondersteunen.

Hier vindt u steeds info :

www.omerwattez.be

https://www.facebook.com/Omerwattez

https://twitter.com/OWSchorisse

4.  Opvang Oma gemeente Maarkedal

De opvang van de gemeente (woensdagnamiddag) was vandaag gesloten.

Om te weten wat er de komende weken gaat gebeuren kunt u bij de gemeente terecht via :

https://www.maarkedal.be/nl/dienstverlening/kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvang/buitenschoolse-kinderopvang-oma

 

  1. Dank

Dank aan iedereen voor de positieve en bemoedigende e-mails, woordjes en telefoontjes.

 

  1. Contact

Tijdens de kantooruren zijn we bereikbaar op 055/45.57.88 en bs.schorisse@g-o.be

Leerkrachten kunt u bereiken via de gebruikelijke  e-mail van de klassen.

 

1. Thuiswerk lagere afdeling

De leerkrachten zijn momenteel volop bezig met het opmaken voor de taken die thuis dienen gemaakt te worden.  U mag deze tegen deze middag verwachten.

We stellen nu al vast dat de “digitale platformen” niet zo sterk werken als beloofd.  Kweetet.be bijvoorbeeld werkt bijzonder traag.

De taken mogen verdeeld worden over de dag. Iedere morgen om 09:00 mag u een e-mail in uw postvak verwachten.

U kunt de leerkrachten via de e-mail van de klas bereiken tussen 09:00 en 16:00.

De leerlingen van L4, L5 en L6 krijgen dagelijks rond 16:00 een “Karrewiet”-taak. Deze wordt via e-mail verstuurd.

2. Ondersteuning kleuter

Er komen ook vragen om taken voor kleuter te voorzien.  Dit kunnen we voorlopig niet doen.

Misschien komt er later info op de website, misschien ook niet.

Op volgende website vind je ook al veel info.  ” 5 weken thuis met kinderen : hoe pak je dat aan?”  Klik hier

Ik geef u ook graag volgende websites mee :

https://meestersander.nl/

https://kleutersdigitaal.nl/

3. Inschrijven voor volgende week

De inschrijvingen voor volgende week zullen pas donderdag starten.  We vangen nu al geruchten op dat de regels strenger zullen worden.  Hou hier alvast rekening mee en ga al op zoek naar opvang.

Met vriendelijke groet

Stan De Wolf

www.omerwattez.be

Beste ouders

Vergeet niet om uw kind in te schrijven voor de opvang voor de ganse week

En dit ten laatste op zondag 15 maart 15:00.  Dan sluiten we de inschrijvingsformulieren af.

BELANGRIJK : WIE NIET DIGITAAL INGESCHREVEN IS, KOMT NIET NAAR DE OPVANG!

Klik hier voor het document voor de KLEUTERAFDELING.

Klik hier voor het document voor de LAGERE AFDELING

Het is voor ons absoluut noodzakelijk om vooraf te weten hoeveel kinderen er naar de opvang komen.

Dit naar beschikbare ruimte en aantal begeleiders toe!

Hier de volledige info van gisteren

Beste ouders

Hieronder de nodige info m.b.t. het opschorten van de lessen.

Wie heeft recht op opvang?

Enkel indien u echt niet kan in staan voor de opvang van uw kind(eren), kunt u gebruik maken van de opvang op onze school. Het is de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk geïsoleerd worden.

Wij vragen om kinderen die ziek zijn (niet naar de opvang te brengen. Indien uw kind ziek wordt tijdens de opvang brengen we u onmiddellijk op de hoogte en verwachten wij dat het zieke kind wordt opgehaald (volgens de richtlijnen NIET door een grootouder).

Inschrijven voor de opvang?

Wie gebruik wenst te maken van de opvang dient zich vooraf in te schrijven.  Dit dient ENKEL te gebeuren door de ouders die WEL gebruik willen maken van de opvang.  Het inschrijvingsformulier wordt zondag 15 maart as.  afgesloten om15:00 zodat wij de nodige maatregelen kunnen treffen.

We maken voor iedere week een apart formulier op. Mogen wij u met aandrang vragen om dit document  stipt in te vullen.

Klik hier voor het document voor de KLEUTERAFDELING.

Klik hier voor het document voor de LAGERE AFDELING

Wat met de maaltijden op school?

Er worden voorlopig geen maaltijden voorzien op school tot 3 april 2020. Er dient een lunchpakket voorzien te worden.

Voor- en naschoolse opvang

Deze gaat gewoon door zoals anders.  Vanaf 07:15 tot 08:00 en vanaf 16:15 tot 18:00 (vrijdag van 15:30 tot 17:30).

Op woensdag van 12:00 tot 12:30

Huiswerk lagere afdeling

De leerlingen van de lagere afdeling zullen dagelijks taken krijgen via de bestaande digitale leerplatformen. 

Wij briefen u via de e-mails die in ons informatiesysteem zitten.

U zal vanaf maandag ook de nodige info vinden op de bestaande klaswebsites.

Maandag krijgt u alle info hierover.

Busvervoer

Er wordt geen busvervoer georganiseerd.

Geen “woensdag fruitdag”

De fruitleverancier komt tot aan de paasvakantie niet meer langs op woensdag.

Creaklassen vierde leerjaar

De creaklassen voor het vierde leerjaar gaan niet door tot aan de paasvakantie.

Studiedag woensdag 25 maart 2020

Deze studiedag werd al ruim op voorhand doorgegeven.  Tot nader order zal deze ook doorgaan.

Op die dag is er dus ook GEEN opvang voorzien.

Met vriendelijke groet

Stan De Wolf

www.omerwattez.be

Beste ouders

Mag ik zo vrij zijn om onze burgemeester te citeren : ” Ik krijg enorm veel telefoons en berichten, en het is door de snel ontwikkelende situatie niet altijd even makkelijk altijd adequaat of meteen op te reageren.

Het is belangrijk nu het hoofd koel te houden, het particuliere belang even opzij te zetten en te beseffen waarvoor we dit allemaal moeten doen: namelijk het beschermen van zij die kwetsbaar zijn.” #samensterk

Wij houden u op de hoogte via al onze kanalen en zullen communiceren als we alle informatie hebben. Gelieve voorlopig geen onnodige e-mails te sturen, telefoontjes te plegen of vragen te stellen via sociale media. Later zal dit zeker kunnen.

Met vriendelijke groet

Stan De Wolf

www.omerwattez.be