Vorige week mocht L5 en L6 genieten van een ganse week stadsklassen in Oostende.

De leerlingen van L1 t.e.m. L4 konden genieten van heel actieve speeltijden

Klik op de foto voor het volledige album

 

Beste ouders en sympathisanten

We waren deze week zo verheugd toen we mochten vaststellen hoe massaal de verkoop van de ontbijtpakketten was.

  Een grote steun in dit moeilijke jaar.

De strenge maatregelen nopen ons ertoe om de levering voor eventjes uit te stellen. We kunnen de ontbijtpakketten onder de huidige maatregelen nooit op tijd en in de optimale omstandigheden tot bij u brengen.

Daarom nemen wij deze moeilijke beslissing.

We zien alvast reikhalzend uit naar het moment dat we u de ontbijtpakketten wel mogen bezorgen, want uitstel is GEEN afstel.

We danken u voor uw begrip en vragen u om de flyer in bijlage te bezorgen aan uw “verkoopadressen”.

Mogen we ook vragen om het bericht op onze sociale media te delen.

Met vriendelijke groet

De oudervereniging van de basisschool Omer Wattez #oweetje

www.oweetje.be

 

U kunt zich hieronder inschrijven voor de DIGITALE  oudercontacten op :

maandag 9 november en  dinsdag 10 november 2020

 

Klik hier  voor de klas van juf Elisabeth (Peuter / K1)

Klik hier voor de klas van juf Maaike

Klik hier voor de tweede kleuterklas

Klik hier voor de derde kleuterklas

 

Klik hier voor het eerste leerjaar

Klik hier voor het tweede leerjaar

Klik hier voor het derde leerjaar

Klik hier voor het vierde leerjaar

Klik hier voor het vijfde leerjaar

Klik hier voor het zesde leerjaar

Binnenkort wordt de schoolraad van onze school samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad is samengesteld uit drie leden verkozen door en uit de ouders, drie leden verkozen door en uit de personeelsleden en twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale,economische en culturele milieus. 

De schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies .  In bijlage vindt u een infobrochure over de schoolraad.

Uiterlijk op 31 oktober 2020 stellen geïnteresseerden zich schriftelijk kandidaat bij de voorzitter van het kiesbureau.

Dit is de directeur van de school.

Kandidaturen worden ingediend door het ingevulde document in bijlage aangetekend te versturen naar  Basisschool Omer Wattez – t.a.v. de voorzitter van het kiesbureau, Schoolstraat 2 – 9688 Maarkedal ,uiterlijk op zaterdag 31 oktober 2020.

U kunt het ingevulde document ook afgeven op het secretariaat.  Daar krijgt u dan een bewijs van ontvangst.

Van 1 tot 12 december zijn er rechtstreekse verkiezingen. 

Personen uit de socio-economische en culturele milieus dienen hun kandidatuur voor coöptatie in uiterlijk op 1 februari 2021.

Op 1 april 2021 start de nieuwe schoolraad.

Klik hier voor alle info over de schoolraad

Klik hier voor meer info over de schoolraad van de basisschool Omer Wattez

Klik hier voor het formulier “Kandidaatstelling”

 

De peuters en kleuters van K1 maakten kennis met het station en de trein

Klik op de foto voor het volledige album

 

De politie heeft ondertussen al enkele controles achter de rug in de Kolpaartstraat en de meeste bestuurders houden zich vlot aan de regels, waarvoor dank!

Toch geven we u graag nog enkele aandachtspunten mee :

– verboden te keren in de Kolpaartstraat. 

– gelieve niet te parkeren op de voorbehouden parkeerplaats van de bus.

– parkeer niet tegen de rijrichting in (de meest gemaakte overtreding).

–  gebruik de “Kiss & Ride” op een correcte manier a.u.b. : onderaan vindt u een duidelijke uitleg hierover.

– niet vergeten dat er rond de schoolomgeving een 30km-zone is. De maximum snelheid in de Hofveldstraat is 50 km!

– parkeren of stilstaan op de verhoogde rijinrichting mag niet.

– de opritten van de buren zijn geen parkeerplaatsen, gelieve daar dan ook niet te parkeren.

Kunt u dit ook doorgeven aan de persoon of personen die uw kind(eren) komt/komen afhalen?

We merken vaak dat grootouders niet altijd op de hoogte zijn.

Dank je wel voor uw medewerking!

Het correct gebruik van de “Kiss & Ride” :

“Een K&R-strook is een zone waar ouders stoppen met de wagen om er hun kinderen af te zetten of op te halen. Het parkeren is er verboden,terwijl het stilstaan toegelaten wordt zolang dit niet langer duurt dan de tijd die nodig is voor het in- en uitstappen.  Opgelet! Een K&R-strook mag niet verward worden met een zone voor kortparkeren. Opdat de zone optimaal zou renderen is het primordiaal dat de ouders niet langer dan nodig blijven staan om hun kinderen af te zetten. De K&R -zone aan onze school loopt van 08:00 tot 09:00. 

Voor 08:00 en na 09:00 is parkeren dus WEL toegelaten.

De boete bij overtreding van “verboden om te parkeren” bedraagt 90 euro.

Juf Davine is opnieuw mama geworden van een gezonde dochter, Marit.

Felicitaties aan juf Davine, papa Thomas, broer Bastiaan en zus Elise