Het begrip “afstandsleren” is ondertussen een vaste waarde geworden in het onderwijs. 

Wij willen dit principe echter pas toepassen in uitzonderlijke tijden. 

Daarom vindt u hieronder een verduidelijking wanneer wij al dan niet digitaal zullen lesgeven en waarom we deze keuzes maken.

Hedendaags onderwijs vergt van leerkrachten bijzonder veel flexibiliteit. De tijd van één les met een gelijke verwerking van de leerstof ligt al een tijdje achter ons.  Contractwerk, differentiatie, hoekenwerk,  … verdeelt een klas in verschillende niveaus.  Deze manier van werken  vraagt van de leerkracht heel wat organisatorisch talent.  Een extra “digitale” leerling vermindert de onderwijstijd van de ganse klasgroep.

Leermethodes zijn ook zo opgemaakt dat een afwezigheid van een leerling niet direct een leerachterstand oplevert. 

Nieuwe leerstof wordt nog diverse malen herhaald waardoor kinderen die eventjes afwezig waren ook weer kunnen bijbenen.

Tegelijkertijd fysiek én  digitaal lesgeven kan dan ook enkel in “uitzonderlijke omstandigheden”.

Vanaf wanneer kunnen wij spreken van “uitzonderlijke omstandigheden”?

– als een leerling wettelijk verplicht is om in quarantaine te gaan

– als de overheid afstandsleren oplegt aan de scholen

– als een kind recht heeft op “onderwijs aan huis” (meer dan 21 dagen afwezigheid) met bewijs van een huisarts of een specialist.

 Wanneer passen wij dit principe NIET toe?

– bij afwezigheid minder dan 21 kalender dagen door ziekte, ongeval, heelkundige ingreep, …

– heel actueel : bij verplichte quarantaine door een reis naar een rode zone.

Bekijk hier deze mededeling in pdf

Leren programmeren met een educatieve insteek

 

Heuglijk nieuws tijdens deze sombere dagen … op de valreep van 2020 kunnen we nog de geboorte aankondigen van Ymke.

Dochtertje van Juf Kim en meester Lenny, zusje van Luca en Esmée.

Een dikke proficiat!

 

  1. Zwemmen

 De zwemlessen voor L1, L2 en L3 gaan morgen niet door. 

 

2.  Update besmettingen

 * We blijven nog steeds bij 1 besmette leerkracht. 

4 van de 6 leden van het schoolteam die werden getest, zijn tot nu toe allemaal negatief.

We verwachten nog 2 resultaten. 

 ~~~~

* 17  leerlingen uit het vierde leerjaar zijn positief getest

*  4 leerlingen uit het vierde leerjaar zijn negatief getest

* 1 leerling uit het vierde leerjaar heeft  geen resultaat

 ~~~~

* Er zijn nog altijd geen besmettingen gemeld in de eerste kleuterklas en de derde kleuterklas.

 -> er werden 5 kinderen met symptomen negatief getest.

 * Er zijn nog altijd geen besmettingen gemeld in het eerste, tweede, derde, vijfde en zesde leerjaar

 -> er werden 6 kinderen met symptomen negatief getest

 

  1. Rapporten en toetsenmappen

De ouders van de kinderen van de lagere afdeling krijgen vrijdag as. in de loop van de namiddag het rapport via e-mail.

De toetsenmappen komen pas mee na de kerstvakantie.

  1. Afstandsleren Google Meet

Mogen we vragen om bij het afstandsleren in te loggen rond 08:40 zodat de kinderen om 08:45 klaar zitten om de lessen te starten.  De lessen dienen ook gevolgd te worden tijdens de afgesproken periode (uitzondering voor testen, ziekte en/of doktersbezoek).  De digitale meeting laattijdig vervoegen is heel storend voor de andere leerlingen.  Dank voor de stipte opvolging

  1. Wat gebeurt er achter de schermen?

Ouders zijn soms bezorgd of hebben veel vragen over de manier waarop alles gemonitord wordt.

In bijlage vindt u een document met meer info.

U vindt dit ook op onze website via deze link

3. Wat is quarantaine / isolatie

Op https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/ 

vindt u alle te volgen richtlijnen bij een eventueel risico of besmetting.  

Gelieve deze heel strikt te volgen en er geen eigen interpretatie aan te geven.

4. Update besmettingen

 * We blijven bij 1 besmette leerkracht

* 16  leerlingen uit het vierde leerjaar zijn positief getest

*  4 leerlingen uit het vierde leerjaar zijn negatief getest

* 2 leerlingen uit het vierde leerjaar hebben nog geen resultaat

* Er zijn nog geen besmettingen gemeld in de eerste kleuterklas en de derde kleuterklas.

* Er zijn nog geen besmettingen gemeld in het eerste, tweede, derde, vijfde en zesde leerjaar.

Wat gebeurt er achter de schermen  ?

 Dagelijkse briefing en overleg

Er is iedere dag een briefing aan de burgemeester, de gemeentelijke veiligheidscel, de CLB-arts die alles opvolgt, de algemeen directeur van de scholengroep, de contactpersoon preventie niveau school en de preventieadviseur.

Er wordt dagelijks  overlegd met de CLB-arts, de contactpersoon preventie op schoolniveau,  de preventieadviseur en (eventueel ook) de burgemeester.

 Interne opvolging aanwezige leerlingen

Elke morgen om 08:45 worden alle aanwezigen opgelijst in de klas.  We checken of er kinderen zijn die niet aanwezig mogen zijn.  We doen ook een “korte scan” op eventuele symptomen. 

Leerkrachten blijven de ganse dag waakzaam en bij de minste twijfel vragen we aan de ouders om hun kind(eren) af te halen.  Dit is niet vrijblijvend, maar verplicht.

 Hoe verloopt een schoolsluiting?

Indien vanuit preventief oogpunt overwogen wordt om de school volledig te sluiten, omdat het besmettingsgevaar zeer groot en alomtegenwoordig is, neemt de medische expert het initiatief om de burgemeester en de federaal gezondheidsinspecteur te betrekken.

De burgemeester roept de lokale crisiscel bijeen. De burgemeester beslist in overleg met de lokale crisiscel, het betrokken schoolbestuur op advies van de medische expert, de CLB-arts, de arbeidsarts van de school en de federaal gezondheidsinspecteur, over de sluiting van de school.

Er worden met het schoolbestuur eveneens afspraken gemaakt in functie van het toekomstgericht heropstarten van de school.

De burgemeester brengt de gouverneur op de hoogte van de volledige sluiting van de school wegens een clusterbesmetting en de gouverneur meldt de volledige sluiting van de school
aan het nationaal crisiscentrum.